nieuws

Verhuizingen voorzien bij De Goudse en Tiel Utrecht

Archief

Bestuurders van ING en De Goudse hebben eind vorige maand hun handtekening gezet onder het overnamecontract van Tiel Utrecht. Een blik in de toekomst laat verhuisdozen zien. “De fusie heeft vooralsnog geen gevolgen voor de werkgelegenheid”, zo stelt De Goudse.

De Goudse maakte de overnameplannen eind november bekend en gaf toen al aan dat vanuit de bestaande vestigingen in Gouda, Utrecht en Middelburg (Algemene Zeeuwse) gewerkt zou gaan worden. Algemene Zeeuwse blijft onder eigen naam actief in Zeeland, terwijl de naam Tiel Utrecht zal verdwijnen.
De nieuwe combinatie telt 2.300 medewerkers en is goed voor een omzet van ruim f 2 mld. Vorig jaar bedroeg het gezamenlijke brutopremie-inkomen in ons land f 1.053 mln, waarvan f 492 mln voor De Goudse en f 561 mln voor Tiel Utrecht. Van de ruim 1.100 medewerkers in ons land werken er 480 voor De Goudse en 630 voor Tiel Utrecht/Algemene Zeeuwse. Op basis van het premie-inkomen wordt De Goudse het dertiende verzekeringsconcern van Nederland.
De Goudse betaalt ING voor tweederde in de vorm van 20% van de aandelen en eenderde in contanten. Over de omvang van de transactie worden geen mededelingen gedaan. Voor de betaling in contanten aan ING doet De Goudse een beroep op nog een externe geldschieter. In ruil daarvoor verkoopt de familie Bouwmeester nog eens 10% van haar aandelenbezit in De Goudse. Volgens bestuurder Erno Kleijnenberg lopen hierover gesprekken met meerdere partijen.
Verhuizingen
De raad van bestuur van het nieuwe concern De Goudse gaat huizen in Gouda. Cees Bol blijft voorzitter, terwijl de huidige voorzitter van de directie van Tiel Utrecht, Herman Touw, het vice-voorzitterschap toebedeeld krijgt. De andere bestuursleden zijn en blijven Erno Kleijnenberg en Herman van Hemsbergen. Ook de staf van Tiel Utrecht verhuist naar Gouda.
Bij die verhuizing zal het niet blijven. Vakbondsbestuurder Pelle Suringa (De Unie) vreest dat twee- tot driehonderd mensen moeten verhuizen tussen de steden Utrecht, Gouda en Middelburg. De Goudse-bestuurder Kleijnenberg wil die prognose nuanceren. “Er staan verhuizingen op stapel, maar over de aard en omvang van die overplaatsingen kunnen nog geen nadere mededelingen worden gedaan. Er moet voor de diverse bedrijfsonderdelen nog een keuze worden gemaakt wat de beste locatie is. In elk geval komen er van en naar Middelburg zeker géén verhuizingen.”
Werkgelegenheid
In vakbondskringen bestaat de vrees dat de fusie van De Goudse met Tiel Utrecht niet alleen verhuizingen tot gevolg zal hebben, maar ook een verlies aan arbeidsplaatsen. Zo rept CNV-bestuurder Harry Gerding in het ledenmagazine ‘CNV-Akkoord’ van 10% tot 15% verlies van arbeidsplaatsen. “Het is nog onduidelijk waar de klappen zullen vallen”, aldus Gerding in het ledenblad.
Goudse-bestuurder Kleijnenberg weet niet waar Gerding zijn uitspraken op stoelt. “Die opmerkingen komen voor rekening van het CNV. Ik kan alleen verwijzen naar onze officiële mededelingen omtrent de overname waarin wij stellen dat de fusie vooralsnog geen gevolgen heeft voor de werkgelegenheid”.
Arbeidsvoorwaarden
Inmiddels is er voor het personeel van Tiel Utrecht wel een sociaal plan opgesteld. De Goudse baseert zijn arbeidsvoorwaarden namelijk op de algemene cao voor de verzekeringsbedrijfstak, daar waar Tiel Utrecht zich voorheen aansloot bij de kwalitatief betere ondernemings-cao van ING. Het sociaal plan voorziet naast een verhuiskostenregeling in een salarisgarantie. Een werkgelegenheidsgarantie is niet gegeven. Het salaris van het Tiel Utrecht-personeel is overigens structureel verhoogd met het bedrag van de oude winstdelingsuitkering van ING.
Voor medewerkers van De Goudse heeft de komst van Tiel Utrecht ook nog een verbetering van de arbeidsvoorwaarden tot gevolg. Zo wordt de vakantieregeling verbeterd en komen zij voortaan in aanmerking voor een hogere korting op de hypotheekrente.

Reageer op dit artikel