nieuws

Verhuizing inkooporganisaties

Archief

Inkooporganisatie ADP IntermediairsGroep en Financieel Totaal Planners verhuizen naar de Stavorenweg 6 (2e verdieping), 2803 PT Gouda. Het postadres en de telefoonnummers van beide bedrijven zijn ongewijzigd. Wel heeft Financieel Totaal Planners een nieuw faxnummer, dat luidt 0182-52.91.14.

Fidicom
Marketing- en communicatiebureau voor financieel dienstverleners Fidicom is sinds kort gehuisvest in gebouw Rietveld Staete in Almere. Het adres luidt: G.T. Rietveldstraat 182, 1333 LJ. Telefoon is 036-534.34.56, fax 036-534.66.36. In het pand zijn nog drie bedrijven gevestigd die actief zijn in de financiële dienstverlening. “Dat biedt aanknopingspunten voor verdere samenwerking, vooral op pensioengebied.”
Chat Interpolis
Sinds kort is het mogelijk om bij Interpolis te chatten en vragen te stellen over de gratis preventiecontroles die de verzekeraar verspreid door het land aanbiedt. “De chatmogelijkheid loopt als een tierelier”, aldus Interpolis. Inmiddels hebben enkele tientallen mensen daarvan gebruikgemaakt. Recentelijk introduceerden RVS en de ANWB een chatmogelijkheid op hun website.
Monuta-leerstoel
Met financiële steun van Monuta is aan de Vrije Universiteit een leerstoel ‘Public health at the end of life’ geïnstalleerd. Luc Deliens gaat als bijzonder hoogleraar Publieke Gezondheid en Palliatieve Zorg onderzoek doen naar zorg in de terminale levensfase.
Delta Lloyd
Als pensioenverzekeringen worden omgezet naar of verlengd in het Delta Lloyd Garant Pensioen Plan (salaris-diensttijdregeling), keert Delta Lloyd voortaan verlengingsprovisie uit. “Dit is een oversluitmarkt”, zo luidt de motivatie. Bij vijfjarige contracten is de provisie 3% (maximum _ 5.000) en bij tienjarige 5% (maximum _ 7.500); er is geen verdientermijn.
Tussen-CAO
De vakbonden hebben met Achmea overeenstemming bereikt over een CAO voor de medewerkers van het ‘oude’ Achmea. De CAO loopt tot juni 2007 als ook de huidige CAO van fusiepartner Interpolis afloopt. De afspraken behelzen onder meer een structurele loonsverhoging van 1,75% en eenmalig 1%.
Van Kampen blij met Rolls
Bij de Van Kampen Groep zijn inmiddels vijfhonderd online aanvragen via het vergelijkingsprogramma Rolls van softwarebedrijf Kooijmans binnengekomen. Sinds maart kunnen aangesloten tussenpersonen met 25% korting de vergelijkingssoftware Rolls gebruiken.
Online melden
Consumenten met een reispolis van Europeesche kunnen bagageschade voortaan rechtstreeks melden via internet. Na vijf werkdagen volgt bericht. Het intermediair kan de link naar het schademeldingsformulier opnemen op de eigen site. Tevens is Europeesche, speciaal voor reizigers naar China een samenwerking aangegaan met de hulpdienst Touristlink.
VHD in Groningen
De VerzekeraarsHulpDienst (VHD) zal in de provincie Groningen fungeren als centraal aanspreekpunt bij ongevallen, rampen en andere calamiteiten. De hulpverlening bestaat onder meer uit het registreren van (onverzekerbare) schade, het verlenen van morele steun aan gedupeerden en het digitaal verzenden van schadegegevens naar experts. Op dit moment kunnen ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders via hun gemeente na een ramp aanspraak maken op de hulpverlening van de VHD.

Reageer op dit artikel