nieuws

Verhuizing ABN Amro Assurantie naar Zwolle niet zonder moeite

Archief

De verhuizing van de Rotterdamse vestiging van ABN Amro Assurantie naar Zwolle gaat niet zonder moeite. Voor 70 medewerkers in de laagste salarisschalen bestaan “herplaatsingsproblemen”, aldus het bedrijf. De verhuizing moet vóór 1 juli zijn afgerond.

Volgens ABN Amro Assurantie is nu al te voorzien dat alle herplaatsingsproblemen niet voor de streefdatum zullen zijn opgelost, zodat “de inzet van nadere instrumenten geboden is”, zegt het assurantiebedrijf.
Voor 70 medewerkers in Rotterdam is overeengekomen dat zij niet hoeven mee te verhuizen naar hun nieuwe standplaats Zwolle. Zij kunnen kiezen voor plaatsing in een (tijdelijke) mobiliteitsunit dat de medewerker een her- of omscholing wil geven met het oog op een functie-aanbod binnen twee jaar, of voor vrijwillig vertrek onder toekenning van een stimuleringspremie.
Bij een vrijwillig vertrek vóór 1 juli dit jaar komen medewerkers in aanmerking voor een premie ter grootte van een bruto maandsalaris voor elk vol dienstjaar. Medewerkers van 40 tot 50 jaar mogen hun dienstjaren vermenigvuldigen met de factor 1,5 en die van 50 jaar en ouder met de factor 2.
Als gekozen is voor een vrijwillig vertrek wordt uiterlijk per 1 augustus het dienstverband beëindigd. De vertrekpremie wordt binnen één maand daarna uitgekeerd, onder aftrek van minimaal 25% van het netto bedrag voor (gedeeltelijke) aflossing van leningen. Hypotheken worden daartoe niet meerekend.
Als het arbeidscontract met wederzijds goedvinden daadwerkelijk vóór 1 augustus wordt beëindigd, krijgt de werknemer een extra bonus van de helft van zijn bruto salaris, excl. emolumenten, over de periode tot die datum. Is zijn functie komen te vervallen, dan is de bonus gelijk aan het volledige bruto salaris, excl. emolumenten, tot 1 augustus dit jaar.
De vertrekpremie kan worden geweigerd door ABN Amro Assurantie als het opstappen van de medewerker niet leidt tot vermindering van de reorganisatieproblemen.

Reageer op dit artikel