nieuws

Verhaalsmogelijkheden WGA-premie aangepast

Archief

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn, krijgen de mogelijkheid om óf de WGA-lasten óf de verzekeringspremie voor maximaal de helft te verhalen op hun werknemers. Minister De Geus (SZW) heeft hiertoe de Regeling Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) aangepast.

Nu is het zo dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), alleen de WGA-lasten voor maximaal de helft kunnen verhalen op de werknemers. De Stichting van de Arbeid wees de minister erop dat het kan voorkomen dat een werkgever-eigenrisicodrager geen WGA-lasten heeft, maar wel kosten (bijvoorbeeld in verband met zijn verzekering). Deze kosten kan hij op grond van de huidige regeling niet verhalen, terwijl een werkgever die bij het UWV verzekerd is – ongeacht zijn uitkeringslasten – wel altijd een deel van de WGA-premie kan verhalen.
De minister was het daarom met de Stichting van de Arbeid eens dat de bestaande regeling aangepast moest worden. “De wijziging houdt in dat eigenrisicodragers óf de WGA-lasten (als zij geen private verzekering hebben) óf de verzekeringspremie (als zij wel een private verzekering hebben) voor maximaal de helft kunnen verhalen”, aldus De Geus. Omdat de private verzekeringspremie meer kan omvatten dan alleen het WGA-risico – bijvoorbeeld ook uitkeringen bij ziekte – kan alleen het deel van de premie dat betrekking heeft op het WGA-risico verhaald worden.

Reageer op dit artikel