nieuws

Vergunningloze kantoren zijn gewild als afsprakenleverancier

Archief

Onder impuls van de WFD werpen zich bedrijven op als vluchtheuvel voor kantoren die op bepaalde terreinen geen bemiddelingsvergunning aanvragen of krijgen. Twee daarvan zijn online leningbemiddelaar Geldshop.nl en de nieuwe inkoopcombinatie De Nationale Hypotheek Desk.

Geldshop, sinds oktober niet alleen bemiddelaar in krediet, maar ook in hypotheken, gaat aanbrengovereenkomsten sluiten met tussenpersonen die geen vergunning aanvragen voor hypotheken of consumptief krediet. De vergoeding voor het aanbrengen bedraagt 0,3% van de hypotheeksom en 0,8% van de kredietsom, ongeacht vorm en aflossingswijze. Daarbovenop kunnen bonusafspraken worden gemaakt. “De inspanning van de aanbrenger blijft beperkt tot het doorverwijzen van de klant.”
Aanbrengen van een klant kan via banners, doorlinkmogelijkheden en een webmodule waarmee hypotheeksoftware kan worden geladen. Via het Geldshop-extranet kunnen aangebrachte orders worden gevolgd. Geldshop werkt samen met circa tweehonderd tussenpersonen en makelaars.
Hypotheekdesk
De in november aangekondigde inkoopformule De Nationale Hypotheek Desk gaat op 1 maart van start en gaat eveneens diensten bieden aan tussenpersonen die geen WFD-vergunning voor bemiddeling in hypotheken hebben aangevraagd of niet voldoen aan de deskundigheidseisen. “Wij bieden voor deze groep een WFD-paraplu.”
De aanbrengvergoeding varieert van 0,3% tot 0,5% van de hypotheeksom. De Nationale Hypotheek Desk neemt het advies, het beheer en de zorgplicht over. “Wij werken alleen met tussenpersonen die geen vergunning hebben aangevraagd voor de bemiddeling in hypothecair krediet en niet met tussenpersonen die helemaal geen WFD-vergunning hebben.”
Adviseurs die wel een hypotheekvergunning hebben, kunnen zich ook aansluiten bij De Nationale Hypotheek Desk. Zij kunnen onder meer gebruik maken van ondersteuning bij advieswerkzaamheden en het beheer van het hypotheekdossier. De afsluitprovisie voor deze groep ligt tussen de 0,5% en 1%, afhankelijk van de af te nemen diensten.
Het bedrijf van oprichter Gerard van Santen heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met ELQ, EDC, De Financiële Makelaar en Huis Van Vermogen.

Reageer op dit artikel