nieuws

Vergoedingen in personenschade blijven gelijk

Archief

Het Nationaal Platform Personenschade (NPP) heeft besloten de bestaande genormeerde vergoedingen dit jaar onveranderd te laten.

Zo wordt het bedrag voor de kilometervergoeding gehandhaafd op _ 0,22. De ziekenhuisdaggeldvergoeding blijft _ 25 per dag. De bedragen zoals genoemd in de aanbeveling Huishoudelijke Hulp (eerste zes weken) wijzigen eveneens niet. Per 1 januari 2008 worden de bedragen in de genoemde aanbevelingen opnieuw tegen het licht gehouden.
Bij de gekozen methode van normering is rekening gehouden met de huidige uitvoeringspraktijk. Verder is aansluiting gezocht bij de reële kosten en de gangbare normen.
Voor de vaststelling van de kilometervergoeding is uitgegaan van de gemiddelde kosten per gereden kilometer. De ziekenhuisdaggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van de kosten van de aanschaf van bed-/ziekenhuiskleding en kosten om het verblijf in het ziekenhuis te veraangenamen. De aanbeveling huishoudelijke hulp heeft betrekking op de kosten die direct na het ongeval worden gemaakt om het huishouden van het letselslachtoffer zo goed mogelijk door te laten gaan.

Reageer op dit artikel