nieuws

Vergoeding ziektekosten voor gepensioneerde ambtenaren

Archief

Ambtenaren van 65 jaar en ouder ontvangen van het kabinet gedurende drie jaar een vergoeding voor ziektekosten.

Het gaat hierbij om ambtenaren die gewerkt hebben in het onderwijs, bij het Rijk, de politie, defensie of de rechterlijke macht en tot 2006 gebruikmaakten van een regeling voor tegemoetkoming in de ziektekosten.
Minister Remkes (BZK) heeft met de bonden voor overheidswerknemers afgesproken dat deze groep een compensatie ontvangt voor het vervallen van de tegemoetkoming in de ziektekosten, door de invoering van de Zorgverzekeringswet. De nieuwe vergoeding wordt van 2007 tot en met 2009 uitgekeerd. Volgend jaar bedraagt de vergoeding 70% (bruto) van de tegemoetkoming 2005, in 2008 is dit 50% en in 2009 40%. Voor de sector politie zijn de percentages hetzelfde, maar verschilt de grondslag. De regeling kost _ 130 miljoen.

Reageer op dit artikel