nieuws

Vergoeding voor studievertraging en zelfwerkzaamheid genormeerd

Archief

Met ingang van 15 september zijn twee nieuwe aanbevelingen van het Nationaal Platform Personenschade van kracht geworden. Deze aanbevelingen betreffen genormeerde vergoedingen voor studievertraging en zelfwerkzaamheid.

Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt, doordat iemand later op de arbeidsmarkt actief zal zijn ten gevolge van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke studievertraging een derde aansprakelijk is te houden. De aanbeveling betreft een periode van maximaal een jaar.
Bij zelfwerkzaamheid gaat het om het als gevolg van letselschade ontbreken van het vermogen om werkzaamheden te verrichten in, aan en rondom de woning “die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht.”
Uiteraard maakt het verschil of de benadeelde woont in een eigen woning of een huurwoning. Bij het laatste mag worden aangenomen, dat grote reparatiewerkzaamheden voor rekening van de verhuurder komen. De werkzaamheden in en aan de woning zullen voor de huurder in de regel beperkt blijven tot het binnenshuis schilderen, behangen en het af en toe verrichten van kleine reparatiewerkzaamheden.
De aanbevelingen zijn te vinden op www.npp.nl.

Reageer op dit artikel