nieuws

Verevening Maav laat nog op zich wachten

Archief

De wettelijk verplichtgestelde bijdrage die verzekeraars en pensioenfondsen moeten leveren aan de Maav, is nog niet vastgesteld

De door de Verzekeringskamer ingestelde Vereveningsinstantie zal naar verwachting op zijn vroegst eind augustus de knoop doorhakken. De Vereveningsinstantie werd ingesteld, omdat de verzekeraars en pensioenfondsen niet tot overeenstemming konden komen over de verdeling van de lasten. De aangestelde arbiters zijn prof. G.W. de Wit (voorzitter), prof. dr G.W. Goslings en de actuaris P. van Yperen. De verzekeraars en pensioenfondsen moeten over het jaar 1994 gezamenlijk f 58,9 miljoen opbrengen. (Zie ook pag. 15)

Reageer op dit artikel