nieuws

Vereniging natura-uitvaartverzekeraars zal de volgende eeuw nog

Archief

wel halen

De Vereniging van Natura Uitvaartverzekeraars (VNaV) zal vrijwel zeker het jaar 2000 halen.
Met het bestuur van het Verbond van Verzekeraars is afgesproken, dat na het van kracht worden van de WTN (wet toezicht op het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf) de VNaV in ieder geval nog 4 jaar in haar huidige vorm zal blijven bestaan, aldus het jaarverslag van de VNaV over 1994.
Naar verwachting zal de WTN, die nu bij de Eerste Kamer in behandeling is, op z’n vroegst begin 1996 van kracht worden. In de gewijzigde structuur van het Verbond van Verzekeraars passen brancheverenigingen niet meer. Naast het bestuur bestaan er sectorbesturen en commissies. De natura-uitvaartverzekeraars zijn ondergebracht bij de Sector Leven. De VNaV zou uiteindelijk kunnen voortbestaan als een commissie van die sector.
Gedragscode
Uit het jaarverslag blijkt ook, dat het goed gaat met de sfeer tussen de branchegenoten. “Van de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de voorzitter, als bedoeld in artikel 19 van de Gedragscode van de VNaV, werd geen gebruik gemaakt. Het is verheugend om hieruit te concluderen, dat de onderlinge verhoudingen tussen de leden aanmerkelijk verbeterd zijn.”
Vorig jaar is als nieuw lid tot de VNaV toegelaten: ‘Uzet natura-uitvaartverzekeringen NV’ te Mijdrecht.
Snel terug
In oktober vertrok uit het bestuur drs C.D. Hage (destijds van NVG), omdat hij door het aanvaarden van een andere functie niet meer in de uitvaartverzekeringsbrache werkzaam was. Hij werd opgevolg door J. Vooys (NVG).
Tijdens de recentelijk gehouden algemene ledenvergadering van de VNaV is Hage teruggekeerd in het bestuur, als opvolger van mr I. Filius die hij onlangs ook is opgevolgd als eerste man bij Monuta.

Reageer op dit artikel