nieuws

Vereniging gevol- machtigde agenten nu ook op internet

Archief

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantie-agenten (NVGA) is nu ook op internet present. De website (www.nvga.org) bestaat uit een openbaar en een besloten gedeelte.

Het openbare gedeelte bevat algemene informatie over de NVGA alsmede de integrale ledenlijst. Waar mogelijk kan desgewenst worden doorgeclickt naar de eigen site van een NVGA-lid.
Het besloten (leden)gedeelte bevat onder meer een databank met alle door de NVGA ontwikkelde standaarden, zoals bijvoorbeeld de volmacht-, pool- en agentenovereenkomsten en resultatenrekening.

Reageer op dit artikel