nieuws

Vereniging Eigen Huis veegt vloer aan met Borg-bedrijven

Archief

Beveiligingsbedrijven die aangesloten zijn bij de Stichting Kwaliteitsborging Preventie, de zogeheten ‘Borg-bedrijven’, zijn nauwelijks geïnteresseerd in het verstrekken van het Borg-certificaat voor woonhuizen. Hun offertes voldoen bovendien niet aan de gestelde eisen. Dit blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis.

Voor het onderzoek vroeg de vereniging Eigen Huis 25 mensen in de omgeving van Amersfoort om voor hun huis een beveiligingsadvies aan te vragen bij twee of drie verschillende Borg-bedrijven. Steeds gaven zij aan dat zij wilden dat hun huis voldeed aan de eisen van het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’, het keurmerk dat veelal recht geeft op korting van de inboedelpremie. Alle huizen vielen in de ‘risicoklasse 1’ waarvoor technische maatregelen voldoende zijn en een alarmsysteem overbodig is.
Onnodig
Ruim de helft van de bedrijven (52%) bracht geen offerte uit, maar verwees naar de politie of een sleutelspecialist, adviseerde slechts (onnodige) elektronische beveiliging of reageerde helemaal niet. Van de bedrijven die wél offerte uitbrachten, was er geen één die een offerte had gemaakt die 100% aan de eisen van het Politiekeurmerk voldeed. Dit bleek na een analyse van de offertes door de poltie.
De uitkomsten van het eigen onderzoek sterken de vereniging Eigen Huis in de gedachte dat het een slecht idee is om de advisering voor het ‘certificaat veilige woning’ onder te brengen bij beveiligingsbedrijven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is dit per 1 januari 1999 van plan. De vereniging Eigen Huis is daar geen voorstander van, want het Borg-bedrijf geeft dan advies, voert de geadviseerde maatregelen uit en verleent vervolgens ook zelf het keurmerk. “Er is niet veel fantasie voor nodig om levensgrote problemen te zien aankomen”, aldus de vereniging. De Borg-bedrijven zijn bovendien vooral geïnteresseerd in de verkoop van elektronische beveiligingsinstallaties en niet in (bouw)technische maatregelen zoals beter hang- en sluitwerk.
Volgens Eigen Huis heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van het onderzoek de betrokken partijen bijeengeroepen om onder meer tot een beter controlesysteem voor offertes en adviezen te komen.
Onjuiste conclusies
Volgens het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP), dat de Borg-bedrijven namens verzekeraars mede aanstuurt, heeft de vereniging Eigen Huis een aantal verkeerde conclusies getrokken uit het eigen onderzoek. Zo zal het Politiekeurmerk Veilig Wonen in 1999 helemaal niet in handen komen van Borg-bedrijven. Het keurmerk blijft gewoon bij de Stuurgroep Veilig Wonen, waarin naast onder meer politie en het NCP ook Eigen Huis zelf zitting heeft. Het NCP wijst er bovendien op dat het in het onderzoek gebruikte keurmerk ‘Veilig Wonen’ uitsluitend betrekking heeft op nieuwbouwwoningen.
Ook is het advies over beveiligingsmaatregelen inzake het Poltiekeurmerk niet in handen van de beveiligingsbedrijven, zoals beweerd wordt door Eigen Huis, maar in handen van de preventie-adviseurs van de politie. Het doorverwijzen naar de politie is in het huidige systeem dus een verstandige optie, aldus het NCP.

Reageer op dit artikel