nieuws

Vereniging Consument & Geldzaken zoekt klokkenluiders Spaarbeleg

Archief

De Vereniging Consument & Geldzaken zoekt (voormalige) medewerkers van Aegon-dochter Spaarbeleg of tussenpersonen van franchiseorganisatie De Spaarbelegger.

Het gaat Consument & Geldzaken om mensen die bereid zijn openheid te verschaffen over de methoden die tussen 1997 en 2002 werden gehanteerd bij de verkoop van het aandelenleaseproduct SprintPlan. Volgens de organisatie is aan een flink deel van de circa 100.000 SprintPlan-deelnemers op misleidende wijze voorgehouden dat een deelnemer geen enkel risico liep ten aanzien van zijn maandbetalingen.
Consument & Geldzaken, die voor ruim 22.000 deelnemers een rechtsstrijd met Aegon voert, is de afgelopen drie jaar enkele malen telefonisch benaderd door oud-medewerkers van Spaarbeleg en franchisenemers, die deze misleiding aankaartten, maar het uiteindelijk niet aandurfden om openheid van zaken te geven.
Getuigenverhoor
De kwestie rondom de vermeende misleiding door Spaarbeleg is weer actueel geworden doordat de Utrechtse rechtbank hieraan binnenkort, in een individuele rechtszaak van een SprintPlan-gedupeerde, een aparte zitting voor getuigenverhoor wijdt. De betreffende gedupeerde stelt in haar procedure dat zij vooraf telefonisch navraag heeft gedaan bij Spaarbeleg over de risico’s die zij liep ten aanzien van haar maandbetalingen aan een SprintPlan. De medewerker van Spaarbeleg zou haar in dit telefoongesprek hebben medegedeeld dat zij aan het eind van de looptijd het totaal van de verrichte maandbetaling gegarandeerd zou terugkrijgen. De Rechtbank Utrecht heeft de desbetreffende gedupeerde nu toegelaten om bewijs van deze stelling te leveren.

Reageer op dit artikel