nieuws

Vereniging Aegon wijzigt statuten

Archief

Vereniging Aegon heeft de statuten gewijzigd

De wijziging beperkt de invloed die Aegon NV kan uitoefenen op toekomstige statutenwijzigingen van Vereniging Aegon, indien zich een ongewenste wijziging in zeggenschapsverhouding binnen de aandeelhoudersvergadering van Aegon NV heeft voorgedaan.

Reageer op dit artikel