nieuws

Verdriedubbeling lijfrentekoopsommen

Archief

In de maand november van het vorig jaar is het aantal koopsompolissen voor uitgestelde lijfrenten verdriedubbeld ten opzichte van de maand november 1999: van 7.200 polissen naar 21.900. Het bijbehorende premie-inkomen is f 359 (228) mln, waarmee de gemiddelde koopsomstorting is gedaald van f 40.000 (november 1999) naar f 16.397 (november 2000).

In totaal bedraagt de koopsomproductie 32.200 (13.900) polissen en f 777 (584) mln premie. De gehele novemberproductie van nieuwe individuele levensverzekeringen komt daarmee volgens de jongste CBS-cijfers op f 1.141 (966) mln, een stijging van ruim 18%. Van de premie-omzet is 48,4% unit-linked, tegen 51,2% in november 1999.
De spaarkasproductie van november kwam f 0,5 mln hoger uit dan in oktober. Ten opzichte van november 1999 is er echter sprake van een daling met 25%.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom kapitaal premie premie kapitaal x 1.000 x 1.000 OKTOBER 2000 Guldenscontracten 44,5 2.942,2 59,9 19,5 10,9 998,8 468,2 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,5 806,9 10,0 6,4 0,0 1,1 2,2 Pensioen uitgesteld 1,3 571,2 12,6 7,3 0,2 66,3 22,1 Lijfrente uitgesteld 0,8 99,6 2,7 1,6 2,9 174,8 113,8 Direct ingaande rente – – – – 2,6 461,5 286,9 Levenslang bij overlijden 23,5 229,3 15,0 0,0 0,5 2,5 1,6 Spaarverzekering 2,7 160,7 11,6 3,5 0,4 20,6 11,0 Risicoverzekering 9,7 991,7 7,0 0,0 4,1 261,5 19,4 Overig 1,1 83,0 1,0 0,6 0,0 10,5 11,2 Beleggingseenheden 45,3 4.094,3 133,8 101,0 8,8 236,3 186,5 w.v. Verbonden aan hypotheek 12,3 2.216,0 45,1 35,0 0,0 6,4 6,7 Pensioen uitgesteld 3,1 504,2 17,0 10,6 0,2 17,3 12,4 Lijfrente uitgesteld 9,6 538,6 24,5 22,0 7,7 123,8 123,0 Direct ingaande rente – – – – 0,2 53,5 24,4 Levenslang bij overlijden 0,2 1,5 0,0 0,1 – – – Spaarverzekering 18,0 713,9 43,8 28,3 0,6 26,5 17,6 Risicoverzekering 0,9 78,0 1,4 0,7 0,0 0,4 0,0 Overig 1,3 42,1 1,9 4,3 0,0 8,4 2,2 NOVEMBER 2000 Guldenscontracten 50,9 3.117,0 61,3 23,0 14,8 1.059,9 504,2 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,2 793,4 10,0 3,5 0,0 3,7 2,6 Pensioen uitgesteld 1,8 674,1 10,1 10,9 0,1 53,7 25,9 Lijfrente uitgesteld 0,8 100,4 2,0 4,3 5,9 237,9 150,2 Direct ingaande rente – – – – 2,8 470,2 282,5 Levenslang bij overlijden 26,4 230,3 16,3 0,2 0,5 2,4 1,9 Spaarverzekering 4,0 191,4 13,8 1,5 0,7 13,2 10,0 Risicoverzekering 11,7 1.044,8 8,0 0,0 4,4 261,1 24,5 Overig 1,1 82,6 1,1 2,7 0,5 17,7 6,5 Beleggingseenheden 47,7 4.156,4 147,0 133,3 17,4 316,8 272,4 w.v. Verbonden aan hypotheek 11,8 2.162,5 43,2 36,6 0,0 6,6 7,3 Pensioen uitgesteld 2,8 478,5 15,2 7,1 0,2 17,4 13,2 Lijfrente uitgesteld 11,7 530,5 34,7 36,1 16,0 204,6 208,9 Direct ingaande rente – – – – 0,2 58,3 20,6 Levenslang bij overlijden 0,1 1,4 0,0 0,0 – – – Spaarverzekering 18,6 784,6 48,9 50,0 0,7 18,6 11,0 Risicoverzekering 1,3 118,4 2,6 1,5 0,0 0,3 0,0 Overig 1,4 80,5 2,3 1,7 0,2 11,0 11,4 (bedragen in f mln) Nieuwe spaarkasproductie 1999 1999 2000 2000 okt. nov. okt. nov. Spaarpremie ineens 5,9 6,7 3,8 6,1 Spaarpremie periodiek 10,5 9,3 7,8 6,0 Risicopremie ineens 0,7 0,9 0,5 0,8 Risicopremie periodiek 2,1 1,6 1,2 0,9 (in f mln) Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies OKTOBER 2000 Verbonden aan hypotheek 0,0 1,2 0,2 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,4 52,1 4 0,7 Zonder clausule 5,4 102,5 7,4 1,0 Totaal 6,8 155,8 11,6 1,7 NOVEMBER 2000 Verbonden aan hypotheek 0,1 1,7 0,2 0,1 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,2 38,1 4,5 0,7 Zonder clausule 4,2 80,2 7,4 0,9 Totaal 5,5 120,0 12,1 1,7 (in f mln) Spaargelden 1999 2000 2000 2000 2000 jaar aug. sept. okt. nov. Tegoed op deposito’s begin periode 269,3 291,3 292,0 292,2 293,7 Stortingen 176,9 14,9 15,1 18,5 17,7 Terugbetalingen 166,1 14,3 14,9 17,8 18,3 Spaarverschil 10,9 0,6 0,2 0,7 -0,6 Rente 7,4 0,1 0,1 0,7 0,6 Besparingen 18,2 0,7 0,3 1,4 0,0 Tegoed op deposito’s eind periode 287,2 292,0 292,2 293,7 293,6 (in f mld)

Reageer op dit artikel