nieuws

Verdere verbetering resultaten nodig voor transportbranche

Archief

Hoewel het afgelopen jaar een verbetering is ingezet, zijn nieuwe premieverhogingen nodig om de internationale marine-sector uit de rode cijfers te halen

Volgens ratingbureau Standard & Poor’s is een tariefsverhoging met 35% wenselijk, maar vreest dat de sector zelf uit concurrentieoverwegingen niet verder zal gaan dan 25%. Eerder heeft de opstelling van enkele ‘prijsdumpers’ het noodzakelijke herstel in de sector vertraagd. Een terugkeer naar winstgevendheid wordt nu niet eerder dan in 2005 verwacht. Het afgelopen jaar is de marine-branche geconfronteerd met enkel forse schades. Alleen al in de tweede helft van 2002 moesten verzekeraars voor € 750 mln aan schade vergoeden als gevolg van het zinken van diverse schepen en van enkele aanvaringen.

Reageer op dit artikel