nieuws

Verdere verbetering Amerikaanse schadeverzekeringsmarkt verwacht

Archief

Na het rampjaar 2001 heeft de Amerikaanse schadeverzekeringsmarkt zich in 2002 hersteld

Mede door een scherper acceptatiebeleid in combinatie met forse premieverhogingen werden betere resultaten geboekt. De kosten/baten-verhouding (combined ratio) daalde hierdoor tot 107,2%. Volgens ratingbureau Fitch zet deze trend zich in 2003 voort. Het verwacht voor de gehele markt een toename van de premie-inkomsten met 10% en een verdere verlaging van de combined ratio tot 103,9%. Volgens het ratingbureau moet wel rekening worden gehouden met grote verschillen in resultaten tussen de verzekeraars onderling: meer verzekeraars zullen mindere verzekeringstechnische resultaten dan betere.

Reageer op dit artikel