nieuws

Verdere afroming vermogen Nuvema

Archief

Het eigen vermogen van natura-uitvaartverzekeraar Nuvema is vorig jaar verder afgeroomd tot f 8,2 (15,0) mln.

Dividenduitkeringen aan moederbedrijf Conservatrix Exploitatie Maatschappij hadden het eigen vermogen van de Baarnse verzekeraar in 1997 al doen slinken van f 28,2 mln tot f 15 mln. Volgens de directie – Boudewijn en Ewoud Henny – is een ruime solvabiliteitsmarge niet nodig.
Vorig jaar bedroeg de dividenduitkering f 13,5 mln. Tegelijkertijd is het meerderheidsbelang van Nuvema in levensverzekeraar Conservatrix in het verslagjaar geslonken tot 18,1%.
Premie-inkomen
Nuvema boekte over 1998 een brutopremie-inkomen van f 9,9 (9,9) mln, waarvan f 0,4 (0,8) mln uit koopsommen. De verzekeringsportefeuille steeg met 5% tot een verzekerd bedrag van f 318 mln.
Aan uitkeringen werd f 2,6 (2,3) mln betaald; de kosten daalden tot f 5,0 (5,3) mln, onder meer door lagere personeelskosten. “Nuvema ondervond bij de uitbouw van het adviseurscorps wervingsproblemen”, zo schrijft de directie. Het aantal medewerkers daalde tot 43 (46).
Het bedrijfsresultaat van Nuvema daalde tot f 2,2 (3,1) mln. De nettowinst bedroeg f 1,5 (2,5) mln, waarvan f 0,3 (1,9) mln uit de Conservatrix-deelneming.

Reageer op dit artikel