nieuws

Verdeelde reacties bij uitstel WFD

Archief

Het uitstel van het concept Besluit Financiële Dienstverlening tot december en de daarmee vrijwel zekere vertraging van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) is verdeeld ontvangen. Zo is de Consumentenbond “ontstemd” over het uitstel.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Zalm toegelicht waarom het concept Besluit Financiële Dienstverlening (BFD) pas in december kan worden ingediend. De uitgebrachte adviezen van de AFM en het Platform Financiële Dienstverlening over de WFD geven “op enkele punten aanleiding tot nader overleg”. Een tweede argument voor het uitstel is het grote verschil in kosten zoals vermeld in de Memorie van Toelichting en de kosten zoals die berekend zijn door de NVA, NBVA en Verbond van Verzekeraars (zie ook pag. 5). “Er is meer inzicht ontstaan in de verschillen.”
Reacties
“Wij zijn ontstemd over het uitstel en dat is nog zacht uitgedrukt”, zegt Sicco Louw, woordvoerder van de Consumentenbond. “Het is niet het eerste uitstel, maar het is lastig om geen aandacht voor de kosten te hebben. Dat is belangrijk voor de consument. De wet hoeft daardoor echter geen vertraging op te lopen. Ook minister Zalm wil dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel gewoon in september in behandeling neemt.”
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) “betreurt” het uitstel. “Het is jammer, want het is belangrijk en urgent dat de WFD er zo snel mogelijk komt”, aldus een woordvoerder. De AFM heeft wel begrip voor het uitstel. “Het ministerie is druk met een omvangrijk wetgevingsprogramma.”
Het ministerie zelf laat weten dat de WFD wellicht een “paar maanden wordt uitgesteld”. Desondanks wil men graag dat het wetsvoorstel conform planning half september in de Kamer behandeld wordt. “We zijn met de sector in discussie over de kosten en over de aannames die daarbij zijn gehanteerd. Wij sluiten niet uit dat wij onze aannames eventueel moeten bijstellen”, aldus een woordvoerder.
De fractie van de Partij van de Arbeid “neigt naar uitstel” van de behandeling. “Het Besluit behandelt zeer materiële zaken, die wij moeten kennen voordat behandeling van de WFD plaatsvindt”, aldus fractiewoordvoerder Frank Heemskerk. De PvdA wacht met een eindoordeel tot de hoorzitting op 8 september. “Wij willen analyseren of er grote dingen mis kunnen gaan bij tussenpersonen en of de AFM wellicht te weinig instrumentarium tot zijn beschikking heeft. Maar een WFD bespreken zonder dat het Besluit er ligt, lijkt op het bespreken van een lege dop.”
NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer is “blij dat inspanningen van NVA, NBVA en Verbond van Verzekeraars hebben geleid tot meer inzicht bij de minister”. Hij verwacht overigens dat de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer uitgesteld wordt.
Het Verbond van Verzekeraars laat weten dat het overleg met het ministerie “constructief verloopt”. “Wij hebben liever een goed doortimmerde wet die wat later verschijnt, dan snel en niet goed. Het ligt voor de hand dat de WFD behandeld wordt als ook het BFD er ligt.”
NVA-directeur Niels Mourits heeft het idee dat het advies van de AFM door de minister overgenomen zal worden. “Het is volgens mij niet zozeer een kostendiscussie, maar meer dat minister Zalm de administratieve lasten die op de WFD rusten ergens anders moet verrekenen. Over de kosten zijn wij het volgens mij eens. We zitten op een redelijk goedkoop scenario. Het uitstel van het BFD heeft mij dan ook wel verrast.”

Reageer op dit artikel