nieuws

Verbond ziet af van opnemen productrendement in gedragscode

Archief

Het Verbond van Verzekeraars legt het advies van de Toetsingscommissie om het productrendement op te nemen in de gedragscode ‘Rendement en Risico’ naast zich neer. “Een beleggingsverzekering heeft meer kenmerken dan alleen de uitkering aan het einde van de looptijd”, aldus algemeen directeur Erik Fischer in een circulaire aan levensverzekeraars en spaarkasbedrijven.

Voor spaarkasbedrijven geldt het verplicht vermelden van het productrendement (nettorendement op totale inleg) overigens al wel sinds de invoering van de gedragscode. Spaarkasproducten vertonen namelijk een sterke gelijkenis met spaar- en beleggingsvormen die geen specifieke verzekeringselementen bevatten.
Volgens het Verbond ligt dat voor levensverzekeringen op unit-linkedbasis anders. In de circulaire wordt gesteld: “Het verschil tussen fondsrendement en productrendement wordt mede bepaald door de structuur van het product. Elke maatschappij kiest voor verzekeringstechnische kenmerken, waarmee wordt beoogd optimaal te voldoen aan de wensen van de verzekeringsnemer en zich te onderscheiden van andere aanbieders. Het product heeft meer kenmerken dan alleen de uitkering aan het einde van de looptijd. Op grond daarvan is het voor levensverzekeringen niet gewenst geacht in de code daarover specifieke voorschriften te geven.”
Het verplicht vermelden van het productrendement wordt dus niet in de code ‘Rendement en Risico’ opgenomen. Daarmee legt het Verbond de recente aanbeveling hiertoe van de Toetsingscommissie naast zich neer (zie AM 7, pag. 5). Volgens commissievoorzitter Jan Hanekroot zou “het vermelden van het productrendement een belangrijke stap zijn op weg naar betere consumentenvoorlichting.”
Hoge rendementen
Als gevolg van de hoge rendementen in het recente verleden, vallen veel voorbeeldkapitalen momenteel hoog uit. Volgens Fischer doet dat aan de juistheid van de gekozen uitgangspunten niet af. “Wel moet duidelijk worden gemaakt dat die getoonde rendementen geen indicatie geven over de waarschijnlijkheid van het bereiken van bepaalde niveaus in de toekomst.”
“De getoonde rendementen en voorbeeldkapitalen mogen niet leiden tot de beleving bij de consument ‘dat hij daar toch wel een beetje op kan rekenen’.” Volgens Fischer mogen advertenties, brochures en dergelijke deze gedachte niet doen ontstaan. Een enigszins naïeve veronderstelling van de Verbonds-voorman, aangezien het vermelden van een hoog rendement uit het verleden per definitie tot doel heeft de consument warm te maken voor het product: alle voorbehouden over fluctuerende rendementen ten spijt.
Prudent
In het laatste deel van de circulaire doet Fischer een dringend beroep op de levensverzekeraars. “Voor de effectiviteit van de code is het cruciaal dat deze niet alleen wordt toegepast naar de letter. Het houdt ook in dat op een prudente manier wordt omgegaan met de code. Als de code marginaal wordt toegepast of als in reclame-uitingen de grenzen van de code worden opgezocht, dan wordt het doel ondergraven. Dat draagt niet bij aan het aanzien van de bedrijfstak.”
Volgens woordvoerder Maarten Uri van het Verbond zoeken verzekeraars niet bewust de grenzen van de code op. “De code is nieuw en stelt een bepaald kader waarin maatschappijen hun plek moeten vinden. Dan kom je wel eens tegen de grenzen van dat kader aan te zitten. Dat hoeft niet bewust te gebeuren. Deze waarschuwing is preventief.”
Datzelfde geldt voor de slotopmerking in de circulaire: “Een goede uitvoering van de code betekent dat de Toetsingscommissie haar werk zo goed mogelijk kan doen.” Fischer roept verzekeraars in dat kader op zo snel mogelijk op verzoeken van de commissie te reageren.

Reageer op dit artikel