nieuws

Verbond wil private uitvoering van beoordeling WAO-claims

Archief

Een private, gestandaardiseerde, claimbeoordeling. Hiervoor pleit het Verbond van Verzekeraars in een reactie op het kabinetsplan voor de uitvoering van de sociale zekerheid. Tot 1 mei kunnen nog bezwaren tegen het plan worden ingediend.

“Claimbeoordeling en reïntegratie horen met elkaar verbonden te zijn. Een ‘knip’ tussen beide is uitermate ineffectief”, vindt het Verbond.
“Het kabinet wil de claimbeoordeling door keuringsartsen en arbeidsdeskundigen materieel positioneren binnen de uvi’s, het zogenoemde loodsmodel. De claimbeoordeling maakt echter dan geen deel meer uit van het takenpakket van de uvi. Daardoor is de organisatievorm onvoldoende toegesneden op snelle en effectieve reïntegratie. Dat is niet in lijn met de belangrijkste doelstellingen van de reorganisatie: namelijk de (re)activering van uitkeringsgerechtigden.” Het Verbond pleit dan ook voor een claimbeoordeling in het private domein binnen de uvi. Via ‘protecollering’ en certificering kan de rechtszekerheid van de cliënt, en de kwaliteit en onafhankelijkheid van de claimbeoordeling, worden gewaarborgd.
Bij het ter perse gaan van dit nummer had het Verbond genoemde brief nog in bewerking. De standpunten over zaken als opdrachtgeverschap, toetredingsdrempels en gegevensverkeer waren nog niet volledig geformuleerd.
Zorgverzekeraars Nederland
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft inmiddels samen met de Boa een brief gezonden waarin een pleidooi wordt gehouden voor het bekorten van wachtlijsten en waarin er op wordt aangedrongen dat de werkgevers meer verantwoordelijkheid krijgen bij het terugdringen van het ziekteverzuim. De standpunten van ZN en Boa sluiten aan bij de standpunten die het Verbond van Verzekeraars.
Ook incidenteel hebben zorgverzekeraars er op gewezen dat in de nota over de sociale zekerheid, de zogenoemde SUWI-nota, hun rol is onderbelicht (zie het art. over VGZ, pag. 33). In de nota is nauwelijks aandacht besteed aan het feit dat zorgverzekeraars en hun verzekerden oplopen tegen het wachtlijstenprobleem. Door die wachtlijsten wordt het ziekteverzuim opgedreven en komen mensen die zeer lang op een behandeling moeten wachten eerder in het WAO-circuit terecht. In een plan dat als doel heeft ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen, had dit aspect niet verwaarloosd mogen worden, vinden verzekeraars.
‘Klooster’ en ‘kaas’
Deze dagen is, in verband met ‘1 mei’ ook een groepje bestaande uit zorg- en verzuimverzekeraars en (alle) uvi’s aan de tafel gaan zitten. Deze groep komt sinds vorig jaar regelmatig bijeen onder de noemer ‘kloosteroverleg’. De verzekeraars zijn: Achmea, Amersfoortse, Anova-ZAO-Anoz, CZ, Nuts-Ohra, NN, en VGZ. Voor deze bijeenkomst is een groepje arbeidsongeschiktheidsverzekeraars uitgenodigd dat begin dit jaar een gezamenlijk standpunt heeft neergelegd bij staatssecretaris Hoogervorst. Dit zogenoemde ‘kaasoverleg’ wordt gevormd door: AXA, Generali, De Goudse, Royal Nederland, en Zwolsche Algemeene.

Reageer op dit artikel