nieuws

Verbond wil openheid van provisies

Archief

Het Verbond van Verzekeraars wil dat provisies van assurantietussenpersonen voortaan openbaar worden. Dat achten zij een beter alternatief dan de voorgestelde vermelding van ‘advies- en verkoopkosten’ in de financiële bijsluiter. “Het probleem is provisiegedreven advisering en wij willen geen oplossing die het probleem niet oplost”, aldus woordvoerder Hennie Zoontjes.

Volgens de verzekeraars leveren de door minister Zalm voorgestelde maatregelen geen heldere informatie op voor consumenten en is een kostenallocatie voor diverse sectoren niet eenduidig. “Provisiegedreven mis-selling wordt niet opgelost door transparantie van alle distributiekosten, maar door het bekend maken van de provisie”, aldus het Verbond. “Aanbieders kunnen dat doen door generieke informatie beschikbaar te stellen en tussenpersonen door de klant op contractniveau te informeren.” Ook de Nederlandse Vereniging van Banken is ongelukkig met de brief van Zalm en pleit eveneens voor openheid van provisies.

Reageer op dit artikel