nieuws

Verbond wil meer transparantie over opzegmogelijkheden polis

Archief

Het Verbond van Verzekeraars adviseert de aangesloten schadeverzekeraars dringend om verzekerden vooral tijdig en ook duidelijker te informeren over opzegmogelijkheden en contractstermijnen.

Heldere en tijdige communicatie hierover komen de keuzevrijheid van de consument ten goede, aldus het Verbond in een circulaire, bestemd voor alle aangesloten schadeverzekeraars.
Transparantie over het moment waarop de verzekeringsovereenkomst kan worden opgezegd en de duur waarvoor deze is aangegaan is van groot belang. In de circulaire wordt daarom geadviseerd de prolongatienota op een zodanig tijdstip toe te sturen dat de verzekerde desgewenst tijdig de verzekering kan beëindigen of wijzigen.
Daarnaast geeft het Verbond de leden in overweging om, mede in het licht van de informatieverplichtingen uit de WFD, de consument bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst duidelijk te informeren over de termijn waarvoor deze is gesloten.
Uwpolispagina.nl
Handig inspelend op de huidige discussie over het stilzwijgend verlengen van verzekeringen en andere overeenkomsten komt Diks Assurantiën uit IJsselstein via de site www.uwpolispagina.nl nu met de mogelijkheid diverse schadeverzekeringen te sluiten, die op elk gewenst moment kunnen worden beëindigd.
Deze verzekeringen worden ondergebracht bij volmachtbedrijf Intrasurance. De techniek van de site is dan ook gebaseerd op die van www.verzekeruzelf.nl, de site waarmee Intrasurance al jaren actief is.
Hier valt op dat Verzekeruzelf.nl – ook al jaren – geen opzegtermijnen kent. De looptijd van een polis duurt zolang als de klant dat wenst. Intrasurance kent elf risicodragers, waaronder AXA, Delta Lloyd, Fortis ASR en Reaal.
De NVA werd verrast door de circulaire van het Verbond, maar is het in principe wel eens met de inhoud ervan. “Alleen de rol van het intermediair moet nog wel nader worden uitgewerkt”, aldus beleidsmedewerker Fred de Jong. “Daar gaan we ons nu op beraden.”

Reageer op dit artikel