nieuws

Verbond: ‘Wees helder over opzegmogelijkheden’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars adviseert alle schadeverzekeraars in een circulaire dringend om verzekerden tijdig en ook duidelijker te informeren over opzegmogelijkheden en contractstermijnen

De prolongatienota zou op een zodanig tijdstip toegestuurd moeten worden dat de verzekerde de polis tijdig kan beëindigen of wijzigen. Daarnaast zou de consument, in het licht van de informatieverplichtingen uit de WFD, bij het aangaan van de verzekering duidelijkheid moeten krijgen over de termijn waarvoor deze is gesloten.

Reageer op dit artikel