nieuws

Verbond waarschuwt leden voor ‘financieringsbende’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft de directies van levensverzekeringsmaatschappijen gewaarschuwd voor twee assurantietussenpersonen die onder diverse handelsnamen provisies incasseren en zich vervolgens uit de voeten maken. Op deze manier hebben zij al ruim 1.200 verzekeringen kunnen sluiten.

In een circulaire aan haar leden meldt het Verbond droogjes dat twee personen “bemiddelen in assurantiën op een wijze die niet in het belang is van de bedrijfstak en van hun cliënten”. Het gaat om ‘bemiddelaars’ die zich over het algemeen bedienen van ‘stromannen’.
De werkwijze wordt als volgt beschreven: de cliënt wordt benaderd met een financieringsvoorstel dat is gekoppeld aan een levensverzekering. Vervolgens wordt de aanvraag getekend en de provisie geïncasseerd. De bemiddelaar verdwijnt hierna uit beeld. De aanvraag voor de financiering verdwijnt in de prullenbak.
De bedrijven waar beide tussenpersonen gebruik van maakten zijn inmiddels failliet of niet meer actief, maar er zijn aanwijzingen dat zij nieuwe activiteiten hebben ontplooid in onder meer Amersfoort en Eindhoven.
In de circulaire staan ook de handelsnamen waarvan de oplichters zich bedienden: Financial Support Consultancy te Utrecht (volgens het Verbond inmiddels failliet), Assplan te Haarlem (niet meer actief) en Assurantie Express te Delft (niet meer actief).
Twaalf levenmaatschappijen zouden inmiddels aangifte hebben gedaan van oplichting. Uit de circulaire blijkt verder dat het Assurantie Recherche Team van de ECD de zaak in onderzoek heeft.
De ECD wil in verband met het nog lopende onderzoek geen commentaar geven op de circulaire en verwijst voor een toelichting naar de Utrechtse officier van justitie C.W.P. Kok, die het onderzoek leidt. De officier was op het moment dat dit tijdschrift werd afgesloten niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel