nieuws

Verbond vreest lastenverhoging voor pensioenuitvoerders

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is fel tegen een eventuele beperking van de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies: “Lastenverhogend voor de pensioenuitvoerders.”

Het kabinet heeft plannen om de aftrekbaarheid van de premies af te toppen voor inkomens boven de _ 185.000. “Deze maatregelen leiden opnieuw tot veel onduidelijkheid voor de pensioenuitvoerders en hun klanten en staan haaks op het beleid om de oudedagsvoorzieningen voor de toekomst betaalbaar te houden”, vindt het Verbond.
Het Verbond rept verder van “een tweedeling in de fiscale behandeling van de pensioenpremie”. “Dat heeft tot gevolg dat een deel van de pensioenpremie niet meer fiscaal aftrekbaar is en de uitkering voor dat gedeelte in de toekomst niet meer zal worden belast. Dat betekent dat er voor een relatief beperkt aantal deelnemers een volledig aparte tweede administratie van pensioenrechten moet worden opgezet en vervolgens nog tientallen jaren daarna moet worden bijgehouden. Dat betekent de aanpassing van duizenden pensioencontracten. Dit leidt op korte maar ook lange termijn tot hoge administratieve lasten.”

Reageer op dit artikel