nieuws

Verbond vraagt verzekeraars stageplaatsen voor mbo’ers

Archief

Het Verbond heeft de verzekeraars gevraagd om stageplaatsen, oftewel beroepsvormingsplaatsen, beschikbaar te stellen voor mbo’er.

Mbo-leerlingen met ‘verzekeringen’ in hun pakket, moeten in het nieuwe studiejaar een lange stage in het verzekeringsbedrijf gaan lopen. Wie de driejarige mbo-opleiding volgt, moet 24 weken stage lopen en wie de 4-jarige opleiding volgt, 32 weken. Dit is een gevolg van het feit dat een paar jaar geleden het leerlingenstelsel en de mbo-opleiding werden geïntegreerd. De lange stages worden gehouden in het laatste studiejaar en vinden dit studiejaar voor het eerst plaats. De stages moeten eind van het jaar ingaan.
“Door de langere stages kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd”, zegt het Verbond van Verzekeraars. “Bovendien hebben deze scholieren verzekeringskennis en kunnen ze dus inhoudsvol werk gaan doen.
Het Verbond heeft de verzekeraars met klem verzocht om beroepsvormingsplaatsen – zoals de stageplaatsen in nieuw jargon heten – beschikbaar te stellen. In ‘ledencirculaires’ is de directies gevraagd om de stageplaatsen in hun bedrijf onder de aandacht te brengen. Ook heeft het Verbond alle P&O-functionarissen van verzekeraars een brief gezonden met het verzoek beroepsvormingsplaatsen te creëren.

Reageer op dit artikel