nieuws

Verbond voert campagne rond www.pensioengaten.nl

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is woensdag gestart met een grote reclamecampagne in het kader van de nieuwe belastingplannen. Centraal staat een nieuwe Internet-pagina: www.pensioengaten.nl.

De campagnemiddelen bestaan uit advertenties in landelijke dagbladen, radiospotjes, een consumentenfolder en de site www.pensioengaten.nl. Doel is het grote publiek te informeren over de mogelijke gevolgen van het nieuwe belastingstelsel.
De advertenties, die in drie wekelijkse ronden worden geplaatst, leggen de nadruk op de aanwezigheid van een pensioengat en de mogelijkheden om dit gat te verkleinen via een levensverzekering. Dat gebeurt aan de hand van de thema’s ‘tweeverdiener’, ‘eerder stoppen met werken’ en ‘promotie bij middelloon’. De radiocommercials – te horen op Radio 1, 2, 3, 538 en Sky – sluiten bij de drie thema’s aan.
Site
In de advertenties en radiocommercials worden consumenten onder meer verwezen naar de Internet-pagina: www.pensioengaten.nl. De site biedt informatie over het nieuwe belastingplan, over levensverzekeringen en over de thema’s van de Verbondscampagne. Ook zal een ‘beslisboom’ worden opgenomen, waarmee de consument op basis van de drie gekozen thema’s de aanwezigheid van een pensioengat kan vaststellen.
De site krijgt een link met de site van het Verbond (www.verzekeraars.nl). Tevens wordt een link opgenomen naar het ministerie van Financiën voor het opvragen van de wettekst en naar de Consumentenbond voor het opvragen van voorlichtingsmateriaal over het belastingplan en verzekeringen.
Leden van het Verbond kunnen inhaken op de campagne en de verschillende thema’s verwerken in hun eigen wervingsmateriaal.

Reageer op dit artikel