nieuws

Verbond trekt kort geding tegen Staat in

Archief

Het Verbond van Verzekeraars spant geen kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden om eerbiediging van het overgangsrecht voor oud-regime lijfrentepolissen af te dwingen.

Het Verbond kondigde het geding in september aan en wilde daarmee bewerkstelligen dat premies op oud-regime lijfrentepolissen tegen periodieke premiebetaling (gesloten vóór 16 oktober 1990) in het nieuwe belastingstelsel volledig aftrekbaar zouden blijven. Het Verbond adviseerde zijn leden om, hangende de procedure, geen polissen premievrij te maken.
In een circulaire aan levensverzekeraars heeft de belangenvereniging nu meegedeeld af te zien van een juridische procedure. Adviseurs van het Verbond hebben de juridische slagingskans namelijk op nul getaxeerd. Verzekeraars (en tussenpersonen) hebben tot de eerstkomende premievervaldatum na 1 januari 2001 de tijd om tot eventuele aanpassing van lopende contracten over te gaan. Het uitblijven van aanpassing betekent in elk geval dat de premies niet meer fiscaal aftrekbaar zijn (buiten natuurlijk de vrije aftrek van f 2.204 en eventueel aantoonbare pensioentekorten). Voorts vervalt, zodra er één premie is gestort na 1 januari 2001, het oude regime en daarmee ruime mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld schenking en afkoop. Mogelijke oplossingen zijn de polis volledig premievrij maken of splitsen in een oud (premievrij) deel en een nieuw deel; dat laatste mogelijk tegen bijvoorbeeld de vrij aftrekbare jaarpremie van f 2.204. www.premievrij.nl
Het Amsterdamse intermediairbedrijf Expiraad Advies probeert onderwijl op internet houders van oud-regime lijfrentepolissen te verzamelen. Op www.premievrij.nl kunnen zij zich aanmelden voor een ‘garantiepool’ of ‘beleggingspool’. Door inkoopkracht te bundelen, denkt Expiraad voor polishouders betere aanbiedingen bij verzekeraars te kunnen afdwingen in het geval de polishouder kiest voor splitsing in een oud en nieuw deel. De pool is momenteel f 25 mln aan verzekerd kapitaal groot; in december zal aan verzekeraars offerte worden gevraagd.
“Het feit dat verzekeraars hun tussenpersonen en klanten niet of nauwelijks informeren over dit onderwerp, doet mij het ergste vermoeden”, aldus Maarten van Dijk, die twee jaar geleden samen met Pieter Koopman aan Expiraad begon. “Naar de reden voor die vertraging is het slechts gissen: gaan verzekeraars weinig gunstige aanbiedingen doen, willen ze überhaupt geen premievolume inleveren, kunnen ze het administratief niet aan?” Het duo Van Dijk/Koopman, afkomstig van Beijer Advies (Haarlem), reserveerde de domeinnaam www.premievrij.nl een jaar geleden al. “Je kon dit probleem zien aankomen.” Hun algemene advies is de polis te splitsen. “Maar het is heel ingewikkeld, bijvoorbeeld met verzekerde kapitalen, overlijdensrisico’s, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Een verzekeraar moet splitsing in twee regimes administratief wel aankunnen.”

Reageer op dit artikel