nieuws

Verbond trekt aan bel Raad van State

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft in een brief aan de Raad van State zijn zorgen geuit over de behandeling van de belastingplannen voor de 21ste eeuw.

In de brief verkondigt algemeen directeur Erik Fischer dezelfde boodschap, die het Verbond al eerder ten gehore bracht in ambtelijke en politieke kringen in Den Haag. Het Verbond vraagt de Raad van State – waar momenteel het ‘Wetsvoorstel Inkomstenbelasting 2001’ ter advisering voorligt – om in de oudedagsparaplu de administratieve belasting voor consumenten tot een minimum te beperken.
Verder keert het Verbond zich tegen het schrappen van de algemene vrijstelling van kapitaalverzekeringen. “Het beperken van deze vrijstelling tot hypotheekgebonden kapitaalverzekeringen leidt tot ongelijke behandeling. Een huiseigenaar kan fiscaal gefacilieerd vermogen opbouwen, een huurder niet.” Het Verbond vraagt zich ook af of is voorzien in een overgangsrecht.
Ten slotte wordt, in het licht van de ‘Wet fiscale behandeling pensioenen’ aandacht gevraagd voor de pensioenopbouw van zelfstandigen.

Reageer op dit artikel