nieuws

Verbond tegen reïntegratie in cao

Archief

Het Verbond heeft bij staatssecretaris Hoogervorst geprotesteerd tegen de mogelijkheid dat in cao’s één reïntegratieuitvoerder wordt aangewezen.

Met het schriftelijk protest heeft het Verbond van Verzekeraar gereageerd op het concept-wetsvoorstel ‘Poortwachter WAO’. Het Verbond heeft zich al eerder gekeerd tegen de mogelijkheid van (algemeen bindend verklaarde) cao-afspraken waarin slechts één uitvoerder voor de reïntegratie wordt aangewezen. Het Verbond vindt dat de werkgevers op individuele basis moeten bepalen met welk reïntegratiebedrijf zij in zee gaan. “Aangezien de individuele werkgevers straks verantwoordelijk is voor de reïntegratie en in deze ook financieel wordt geprikkeld om aan volumebeheersing te doen, moet het opdrachtgeverschap voor de reïntegratie ook op het niveau van de indivdiuele werkgever liggen.”
In de brief pleit het Verbond er voor dat de reïntegratie zo snel mogelijk ingang wordt gezet. Een verplichte beoordeling van de reïntegatiemogelijkheden binnen zes weken na de ziekmelding, is daarom gewenst. Ook pleit het Verbond er voor dat bij de WAO-vaststelling en reïntegratie het sofinummer moet worden gebruikt als identificatiemiddel. “Daardoor kan de samenwerking tussen de verschillende reïntegratiepartijen efficiënter worden georganiseerd en kan fraude beter worden bestreden.”

Reageer op dit artikel