nieuws

Verbond stelt door vele cao’s sector Arbeidsvoorwaarden in

Archief

Door het toenemende aantal ondernemings-cao’s binnen de verzekeringsbranche is het Verbondsbestuur genoodzaakt de besluitvormingsprocedure over de bedrijfstak-cao te wijzigen.

Doordat de werkgeversfunctie van het Verbond niet meer automatisch samenvalt met de belangenbehartigersfunctie ziet het Verbondsbestuur zich genoodzaakt een aparte Sector Arbeidsvoorwaarden op te richten. Deze aparte sector is nodig, doordat leden van het Verbond in toenemende mate een eigen ondernemings-cao’s kennen. Daarnaast blijven er leden die de bedrijfstak-cao volgen. De leden die de bedrijfstak-cao volgen, willen hierover autonoom kunnen besluiten, zonder beïnvloed te worden door de leden die een ondernemings-cao hebben.
Met een vrij eenvoudige statutenwijziging wordt het mogelijk om de besluitvorming over de bedrijfstak-cao te laten plaatsvinden in een aparte sector Arbeidsvoorwaarden. De sector wordt op dezelfde wijze opgezet als de Levensverzekering- Schadeverzekering- en Zorgverzekeringsector.

Reageer op dit artikel