nieuws

Verbond start met databank voor royementsverklaringen

Archief

Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2007 komt er een einde aan het gebruik van papieren royementsverklaringen. Het Verbond van Verzekeraars heeft een principebesluit genomen tot de inrichting van een databank voor royementsgegevens van motorrijtuigverzekeringen, Roy-data genaamd.

Met de komst van de databank zouden per gebruikte royementsverklaring aanzienlijke efficiencywinsten te behalen zijn. De gemiddelde doorlooptijd zou met twee weken kunnen worden bekort, mede omdat de klant en mogelijk het intermediair geen royementsgegevens meer hoeven toe te zenden en er niet meer hoeft te worden gerappelleerd. Verder komt de separate malusregistratie te vervallen en zal het onjuiste gebruik van royementsgegevens afnemen, verwacht het Verbond.
Alle maatschappijen dienen straks verplicht royementsgegevens aan Roy-data aan te leveren en hun (ex-)verzekerden erop te attenderen dat deze gegevens centraal worden opgeslagen. Verzekeraars die een nieuwe polis moeten opmaken, vragen elektronisch aan Roy-data de royementsgegevens van de nieuwe klant. Alleen voor het onttrekken van deze gegevens aan Roy-data zullen kosten in rekening worden gebracht. Royementsgegevens worden slechts ter beschikking gesteld aan partijen die daadwerkelijk polissen opmaken.

Reageer op dit artikel