nieuws

Verbond start databank royementsverklaringen

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft het principebesluit genomen tot inrichting van een databank voor royementsgegevens van motorrijtuigen, Roy-data, waarmee een einde komt aan de papieren royementsverklaringen

Roy-data levert voordelen op t.a.v. doorlooptijd, efficiency en foutenmarge, verwacht het Verbond. Het zou voor consumenten klantvriendelijker en voor intermediair, gevolmachtigden en verzekeraars gebruikersvriendelijker zijn. Roy-data zou uiterlijk in het tweede kwartaal van 2007 in werking moeten treden.

Reageer op dit artikel