nieuws

Verbond opent Fraudeloket

Archief

Bij het Verbond van Verzekeraars is het ‘Fraudeloket Verzekeringsbedrijf’ geopend. Verzekeraars kunnen daar voortaan fraudezaken aanmelden, waardoor (verzekerings)fraude beter bestreden zou moeten worden. Het loket fungeert als ‘trechter’ naar het Openbaar Ministerie (OM).

Het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf is tevens een informatiebron, analyseert de aangedragen informatie en zorgt voor gecoördineerde doorgifte aan betrokken organisaties. Ook gaat het bemiddelen bij de contacten tussen individuele verzekeraars en het OM.
Het loket, bemand door het Verbondsbureau Justitiële Zaken, zal tot juli volgend jaar proefdraaien. De proef maakt deel uit van het publiek-private samenwerkingsproject (PPS) ‘financieel rechercheren’ waaraan een groot aantal publieke en private partijen deelneemt met als doel fraude aan te pakken. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie investeren gezamenlijk f 22,5 mln in deze samenwerking.
Naar schatting wordt op jaarbasis voor circa f 1 mld aan frauduleuze claims ingediend bij verzekeringsmaatschappijen. Door de toenemende kennis en ervaring op dit gebied worden steeds meer van deze gevallen tijdig opgemerkt.

Reageer op dit artikel