nieuws

Verbond: onterechte kritiek op aansprakelijkheidsverzekeraars

Archief

Het Verbond van Verzekeraars “herkent zich in het geheel niet” in de kritiek van letselschadeadvocaat Rob Sleeuw als zouden verzekeraars letselschadeslachtoffers lagere schadevergoedingen uitkeren dan waar zij recht op zouden hebben.

‘Verzekeraars plunderen burgers voor miljard euro’ was vorige week de zeer prikkelende kop boven een artikel in De Telegraaf. Het betrof de kern van de boodschap van arts en advocaat Rob Sleeuw op grond van “een analyse van uitspraken van de afgelopen tien jaar”.
Het Verbond van Verzekeraars vindt de kritiek onterecht. “Aansprakelijkheidsverzekeraars houden zich bij de afhandeling van letselschadezaken aan de regels en kaders die de wetgever heeft gesteld. De hoogte van de schade is echter niet altijd eenvoudig vast te stellen.” Daarbij wordt gewezen op de problematiek die bijvoorbeeld speelt in whiplashzaken of wat het verlies aan verdiencapaciteit voor de toekomst is als iemand geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. “Ook blijkt dat slachtoffers of hun belangenbehartigers regelmatig meer claimen dan de volledige schadevergoeding. Soms bedraagt het geclaimde bedrag meer dan 150% van de geleden schade”, aldus het Verbond.
Niet geloofwaardig
Aan het adres van Sleeuw wordt ook het volgende teruggekaatst: “Vrijwel alle letselschadeslachtoffers worden bijgestaan door een belangenbehartiger (heel vaak een letselschadeadvocaat). Nemen die in de visie van Sleeuw namens hun cliënt dan ook allemaal genoegen met minder? Deze bewering blijkt niet uit de praktijk en is alleen al daarom niet geloofwaardig.”
Op het moment dat geen overeenstemming over de hoogte van de schadevergoeding wordt bereikt, is er de rechter die de knoop doorhakt. Het Verbond: “Sleeuw zegt zijn kritiek te baseren op een analyse van uitspraken van de afgelopen tien jaar. Als hij hierbij op uitspraken van de rechterlijke macht doelt, trekt hij daarmee kennelijk het oordeel van de rechters in Nederland in twijfel.”
Stichting CRP
Sleeuw is de initiator van de Stichting Collectieve Regeling Personenschade (CRP). Hij is al sinds 2000 actief om dit éne loket te promoten. Maar ook binnen de LSA, vereniging van letselschadeadvocaten, krijgt hij daarvoor weinig bijval. Volgens Sleeuw heeft dit te maken met de invloed die verzekeraars via ‘netwerken’ op de LSA uitoefenen. Dit was voor hem de kapstok om onlangs zijn lidmaatschap van de organisatie op te zeggen.

Reageer op dit artikel