nieuws

Verbond niet blij met conclusies PVK-rapport

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) trekt uit het rapport ‘Verzekeraars en assurantietussenpersonen’ conclusies over verzekeraars die niet aansluiten bij de inhoud van het rapport. Dat is de mening van het Verbond van Verzekeraars.

Het rapport dat eind vorige maand verscheen, neemt de motieven van verzekeraars onder de loep voor het aangaan en beëindigen van relaties met het intermediair. Eén van de conclusies uit het door de Vrije Universiteit uitgevoerde onderzoek is dat verzekeraars bij bemiddelingsrelaties commerciële motieven zwaarder laten wegen dan professionele factoren. Deze conclusie heeft de PVK overgenomen in haar persbericht.
“Juist deze passage doet geen recht aan de inhoud van het onderzoeksrapport”, stelt het Verbond. “De aard van de relatie tussen verzekeraars en tussenpersonen wordt beter gekenschetst door de bevinding uit het rapport dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) even belangrijk is voor de verzekeraar als de in de nabije toekomst verwachte productie van de tussenpersoon in kwestie.”
Verzekeraars kijken wel degelijk verder dan hun neus lang is, vindt het Verbond: “Ze letten onder meer op inschrijving bij de Kamer van Koophandel, betrouwbaarheid en moraliteit, de kwaliteit van de dienstverlening, eventuele fraudepraktijken en betrokkenheid bij faillissementen. Deze bevindingen komen niet terug in de conclusies van het rapport, noch in het persbericht van de PVK erover.”
Nuances
Woordvoerster Carina de Wijs van de PVK is niet onder de indruk van de argumenten van het Verbond. “De conclusies zijn niet van ons. Het rapport is voor ons gemaakt door het Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit. Het Verbond baseert zich op een samenvatting van het rapport. Als je tien keer een samenvatting maakt, dan wordt tien keer ergens anders de nadruk op gelegd. Ook in persberichten worden altijd bepaalde nuances gelegd. Men moet het rapport voor zich laten spreken.”
Verbondswoordvoerder Henny Zoontjes van de PVK: “Op de vertaling van de conclusies uit het rapport naar het persbericht is wel wat aan te merken.” Zoontjes vindt dat verzekeraars hiermee te negatief worden afgeschilderd. “Ik realiseer mij dat verzekeraars geen substituut vormen voor wettelijk toezicht, maar een aantal zaken had ook positiever weergegeven kunnen worden”. Het Verbond zegt voorstander te zijn van een toezichthouder die dicht bij de materie staat. “Dat is onze aanbeveling. Iedereen mag daaruit zijn conclusies trekken”, besluit Zoontjes.

Reageer op dit artikel