nieuws

Verbond neemt stelling tegen afschaffing provisiemaximering

Archief

In een brief aan minister Wijers (economische zaken) heeft het Verbond van Verzekeraars stelling genomen tegen het advies van de Consumentenbond om de huidige provisiestructuur af te schaffen. Al eerder uitte de NVA kritiek op het advies van de Consumentenbond.

Het Verbond van Verzekeraars zegt zich grote zorgen te maken over de gevolgen van eventuele wijzigingen in de Wet Assurantiebemiddelinsbedrijf (Wabb). Met name het schrappen van de provisie-artikelen (13, 15 en 16), zoals bepleit door de Consumentenbond, heeft zeer grote verbazing gewekt bij het Verbond die vindt dat deze provisie-artikelen goed en efficiënt werken.
“Verandering van de Wabb zal tot onvoorzienbare gevolgen voor de onderlinge verhouding tussen de distributiekanalen leiden. Aantasting van consumentenbescherming en marktinstabiliteiten ten gevolge van deregulering van de Wabb moeten ten koste van alles voorkomen worden.”
Wél concurrentie
In het schrijven aan Wijers somt het Verbond diverse argumenten op waarom de provisiestructuur zou moeten worden gehandhaafd. Onder meer wordt gewezen op het no cure, no pay-karakter van de provisieregeling, de integratie van premie en provisie (vaste eindprijs) met het oog op prijsvergelijking, de garantie van service door het intermediair gedurende de looptijd van de verzekering, en het voorkomen van praktijken waarbij consumenten worden ‘gelokt’ met cadeaus.
De kritiek van de Consumentenbond dat tussenpersonen niet zouden worden geprikkeld om te concurreren op ‘kwaliteit’ wordt door het Verbond weerlegd. “Niets is minder waar. Juist omdat provisie een onderdeel is van de eindprijs en niet als concurrentiewapen tussen tussenpersonen gebruikt wordt, moet de tussenpersoon zich profileren op basis van de kwaliteit van de dienstverlening.”
Het Verbond benadrukt dat de combinatie van grote concurrentie tussen verzekeraars (o.m. op prijs) en de drang tot profilering op kwaliteit door de tussenpersoon optimaal voor de consument uitwerkt.
‘Schijnzekerheid’
Het voor de consument zichtbaar maken van de provisie dient volgens het Verbond geen doel en leidt tot een ‘schijnzekerheid’, omdat de beloning niet kan worden gerelateerd aan de precieze omvang van de diensten van de tussenpersoon.
Ook ontstaat zo een vertekend beeld van de kosten van direct-writers en intermediairmaatschappijen, stelt het Verbond. “De tussenpersoon verricht voor een deel werkzaamheden voor intermediairmaatschappijen die direct-writers zelf verrichten. Een zuivere vergelijking ten aanzien van dit soort kostencomponenten is daardoor in feite onmogelijk.”
Los van dit praktisch argument leidt het openbaar maken van provisie in de verzekeringsbedrijfstak tot een belangrijk precedent voor andere tereinen van de detailhandel, aldus het Verbond. “Voor zover wij weten, wordt nu op geen enkel terrein de detailhandel gedwongen om zijn marge op te verkopen zaken openbaar te maken.”

Reageer op dit artikel