nieuws

‘Verbond moet zijn beurt niet voorbij laten gaan’

Archief

De uitkomst van de Tweede-Kamerverkiezingen op 6 mei dit jaar zal voor verzekeraars grote gevolgen hebben. Deze voorspelling doet voorzitter Sam Jonker van het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwjaarsrede.

In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen zal het Verbond van Verzekeraars op diverse belangrijke terreinen zijn beleid en strategie moeten bepalen, zei Jonker. “Samen moeten we ernaar streven dat onze standpunten en opvattingen bij de totstandkoming van het nieuwe regeerakkoord door de (in)formateurs worden meegenomen.” Hij noemde het cruciaal dat het Verbond ervoor waakt “zijn beurt voorbij te laten gaan”. Jonker: “De juiste personen moeten op het juiste moment op de hoogte zijn van de opvattingen van het Verbond en de onderbouwing daarvan.”
Belangrijke thema’s in de volgende kabinetsperiode zijn volgens de Verbonds-voorzitter de herijking van de verzorgingsstaat (“minder collectieve en meer individuele verantwoordelijkheden”), marktwerking en deregulering, de toegang tot de gezondheidszorg, de organisatie van de sociale zekerheid, de pensioendiscussie, de aanspraklijkheidsproblematiek en het nieuwe belastingstelsel.
De verzekeringsbedrijfstak is volgens Jonker zelf ook in beweging. Onder invloed van de strijd om nieuwe markten, vergroting van marktaandelen en verscherpte mededinging neemt de concurrentie toe. “Dat maakt het soms lastig om te komen tot gezamenlijke Verbondsstandpunten. Onderwerpen kunnen snel als concurrentieeel worden bestempeld en dat kan het werk van het Verbond bemoeilijken”, aldus Jonker.
Hij benadrukte de noodzaak voor het Verbond om alert en attent te zijn op signalen op de markt die een bedreiging voor de cohesie binnen het Verbond kunnen vormen. “Het is in het belang van een effectieve belangenbehartiging en dus voor de gehele bedrijfstak, dat een gemeenschappelijke aanpak door alle leden wordt gedragen.”
Sam Jonker

Reageer op dit artikel