nieuws

Verbond maant verzekeraars tot meer fraudebestrijding

Archief

Het Verbond van Verzekeraars stuurt de aangesloten maatschappijen dit najaar een brief waarin tot grotere inspanning wordt gemaand op het gebied van fraudebestrijding. Doelstelling van de actie is om minimaal 10% van alle verzekeringsfraudegevallen boven water te brengen.

In de brief worden verzekeraars die het Fraudeprotocol hebben ondertekend, aangespoord meer tijd en energie te stoppen in fraudebestrijding. “Onder meer wordt per maatschappij aangegeven hoe groot op basis van het marktaandeel de potentiële fraude is, hoeveel fraudemeldingen verwacht kunnen worden en hoeveel medewerkers daarvoor kunnen worden aangesteld”, zegt Edwin Velzel, voorzitter van de Verbondscommissie Preventie- en criminaliteitsbeheersing. Uit ervaring bij zijn eigen maatschappij Univé weet hij dat investeringen in de aanpak van verzekeringsfraude lonend zijn. “Fraude wordt pas zichtbaar als het is opgespoord. Elke euro daaraan besteed, wordt dubbel en dwars terugverdiend.” De schadelast voor verzekeraars als gevolg van fraude wordt geschat op zeker € 500 mln per jaar.
Het aantal fraudemeldingen dat verzekeraars jaarlijks doen blijft volgens Velzel nog steeds achter. Ook door grote(re) verzekeraars. “Er zijn vier tot vijf maatschappijen die ijverig zijn en de meeste fraudes melden. De grote maatschappijen melden nog niet de helft van de fraudezaken die op grond van hun portefeuilleomvang mag worden verondersteld.” Vooralsnog wordt nu nog 1% tot 2% van alle verzekeringsfraude achterhaald. “Dat moet nu minimaal 10% worden. Op termijn zal dat leiden tot een besparing op de premie”, aldus Velzel. Hij benadrukt dat maatschappijen – mede als gevolg van veel seponeringen door justitie – vaak kiezen voor een civielrechtelijke aanpak van fraude in combinatie met eigen sancties, zoals polisopzegging en plaatsing op de zwarte lijst die de fraudeur acht jaar niet verzekerbaar maakt.

Reageer op dit artikel