nieuws

Verbond maakt werk van persoonsregistratie

Archief

Verbond maakt werk van persoonsregistratie

25 JAAR TERUG 1983
Een van de grote projecten waar het Verbond van Verzekeraars zich in 1983 mee bezighield, was het begeleiden van de aangesloten maatschappijen op de weg naar de invoering van de verplichte persoonsregistraties. Er was daartoe eind 1981 een wetsontwerp ingediend. Maar ook al zou de daadwerkelijke invoering nog wel enkele jaren op zich laten wachten, was concrete actie geboden.
Het Verbond had direct al een Commissie Persoonsregistratie in het leven geroepen. Deze had in september 1982 een modelreglement klaar. Dit model werd in voorlichtingsbijeenkomsten uitvoerig met de achterban doorgenomen. Vanzelfsprekend deed het Verbond de dringende aanbeveling aan verzekeraars om dit voorbeeldreglement te gaan hanteren.
“Hoewel de invoering van de Wet op de Persoonsregistraties zeker niet vóór 1985/1986 verwacht moet worden, is het voor het bedrijfsleven zinnig zich daar nu al op voor te bereiden. Uit ervaringen in de praktijk kan dan nog vóór de invoering van de wet een overzicht ontstaan van de eventuele knelpunten”, bespiegelde Verbondsdirecteur Hoogendijk in AM 1 van 1983.
Kosten toezicht
De bijdrage in de kosten van het toezicht op het intermediair mocht, in vergelijking met nu, helemaal geen naam hebben. Tussenpersonen in het toenmalige B-register van de SER betaalden in 1983 een bijdrage van ( 20 (omgerekend _ 9,08), A-ingeschrevenen het dubbele.
Zwitserleven was op weg naar zijn inmiddels in de Dikke van Dale opgenomen ‘gevoel’. Begin 1983 kwam de maatschappij met een reclamecampagne onder het motto ‘Zwitserleven, een geruststellend gevoel’. De fantasie had nog een klein zetje nodig.
Rabobank Nederland kwam bij de jaarwisseling 1982/1983 met Interpolis overeen om gebruik te gaan maken van de geautomatiseerde administratie voor tussenpersonen van Interpolis. Met dit systeem, Maretel geheten, was een tot tevredenheid stemmende proef gehouden door tien lokale banken.
Failliet
In Apeldoorn was Assurantiekantoor De Wereld failliet verklaard. “Er bestaat geen verband tussen dit bedrijf en de gelijknamige levensverzekeringmaatschappij in Rotterdam, die in november onder curatele van de Verzekeringskamer is geplaatst”, berichtte AM.
Bij de Haagse levensverzekeraar Equity & Law werd de 32-jarige Bert Lieuwma aangesteld als assistent-chef Buitendienst. Lieuwma zou ruim tien jaar later een sleutelrol vervullen in de start van de affaire Vie d’Or, een andere levensverzekeraar die zou eindigen in een faillissement.
Beurs Rotterdam
In Rotterdam viel het besluit om boven het Beursgebouw aan de Coolsingel een twintig verdiepingen tellende kantoortoren te bouwen. Naar verwachting zouden twaalf verdiepingen verhuurd gaan worden aan assurantiebedrijven. De kantoortoren zou midden 1986 gereed moeten zijn.

Reageer op dit artikel