nieuws

Verbond laakt kritiek op gezondheidsverklaring

Archief

Volgens een onderzoek van de Consumentenbond, in opdracht van het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPVW), gebruikt de helft van de levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeraars nog niet de modelgezondheidsverklaring. Het Verbond van Verzekeraars laakt die kritiek door te stellen dat het onderzoek “volstrekt niet deugt”. De Consumentenbond deed navraag bij consumenten, vroeg verklaringen op bij verzekeraars en bracht anonieme bezoeken aan tussenpersonen en verzekeraars. Bij dit mysteryshoppen voldeed driekwart van de aangetroffen gezondheidsverklaringen niet en van de opgevraagde formulieren de helft niet. Het BPVW doet een dringend beroep op het Verbond om de leden hierop aan te spreken.

Het Verbond echter verwijt de onderzoekers te vroeg onderzoek te hebben gedaan én dat de uitkomsten niet representatief zijn. Het BPVW erkent dat en noemt de uitkomsten daarom “indicatief”. Het Verbond vindt ook die claim niet op z’n plaats. “Ik roep iedereen op die meent dat zijn gezondheidsverklaring sinds 1 november niet correct is behandeld, zich te melden bij zijn verzekeraar”, aldus directeur Eric Fischer. Het Verbond stelt vervolgens dat “een snelle telefonische enquête langs tien van de grootste marktpartijen leert dat circa 80% van de gezondheidsformulieren correct wordt verstrekt”.

Reageer op dit artikel