nieuws

Verbond komt met nieuwe inboedelwaardemeter

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe inboedelwaardemeter ontwikkeld, die door maatschappijen kan worden ingezet als hulpmiddel bij vaststelling van de inboedelwaarde. De belangrijkste reden voor aanpassing van de inboedelwaardemeter is de gestegen WOZ-waarde. Tussen 1 januari 2001 (peildatum 1 januari 1999) en 1 januari 2005 (peildatum 1 januari 2003) is de gemiddelde woningwaarde namelijk gestegen met 51%. 

De inboedelwaardemeter is zo aangepast dat door de gestegen WOZ-waarde consumenten niet direct worden geconfronteerd met een 51% hoger puntenaantal. Een fictief voorbeeld: een consument met een huis met een WOZ-waarde van voorheen € 350.000 dat nu € 525.500 waard is, blijft in dezelfde puntencategorie vallen. Is de eigen WOZ-waarde minder of meer gestegen dan 51%, dan kan men wel in een andere categorie terechtkomen. 
Naast aanpassing aan de WOZ-waarde zijn overige bedragen van de inboedelwaardemeter aangepast aan de inflatie, hetgeen voortaan ieder jaar zal gebeuren, aldus het Verbond. 
De aanpassing zal niet leiden tot wijziging van lopende polissen. Die waren door indexatie binnen de verzekering al meegestegen. Wel zal het effect hebben op de herberekening van de inboedelwaarde, zoals die door verzekeraars soms periodiek wordt gevraagd. De nieuwe inboedelwaardemeter is te downloaden via www.verzekeraars.nl, onder de button Publicaties / Downloads / Brochures/folders / Inboedelwaardemeter. 

Reageer op dit artikel