nieuws

Verbond inventariseert premiedempingsproduct

Archief

Verbond inventariseert premiedempingsproduct

Het Verbond van Verzekeraars peilt het totale aantal premiedempingsverzekeringen voor de WAO. Aanleiding hiertoe zijn Kamervragen.
Het Tweede-Kamerlid Wilders (VVD) heeft staatssecretaris Hoogervorst aan de jas getrokken over het premiedempingsverzekering, het product voor werkgevers die voor de WAO in het publieke stelsel willen blijven, maar die premieschommelingen willen omzeilen.
Wilders wil weten of dit zogenoemde Pembaproduct indruist tegen de bedoeling van de overheid om differentiatie in de WAO-premies aan te brengen, en of dit product invloed kan hebben het WAO-volume. Wilders wil ook weten of er cao’s zijn waarin de verplichting is opgenomen om een Pembaverzekering te sluiten. Voorts wil het Kamerlid weten of het Pembaproduct veel wordt verkocht. Vandaar de peiling door het Verbond. Volgens Verbondswoordvoerder Maarten Uri “gaat het niet om grootscheepse enquête maar om een inventarisatie”.
MKB Noord-Brabant biedt ruimer pakket dan mkb-verzekeraar Assuron
MKB Noord-Brabant biedt de leden een pakket voor onder meer ziektekosten en ziekteverzuim waarvoor CZ en Interpolis het risico dragen. Het pakket is een reactie op het feit dat de mkb-verzekeraar Assuron een beperkt assortiment voert.
Het pakket dat MKB Noord-Brabant de leden biedt, werd vorig jaar december samengesteld. “Het was toen voor de ondernemers te laat om per 1 januari op dit arrangement over te stappen”, zegt Jacques van de Vall, voorzitter van MKB Noord-Brabant. “Veel respons is er dus niet op geweest. Het arrangement is uitsluitend gesloten door startende ondernemers. Tot nu toe werd het product low-profile aangeboden door de Rabobanken. Met het oog op één januari hebben we het arrangement nu in een mailing aan onze leden gepresenteerd.”
MKB-pakket
Het pakket omvat de volgende producten:
* aov van Interpolis;
* premiedempingsverzekering, ofwel Pemba-verzekering van Interpolis (een product voor werkgevers die voor de WAO in het publieke stelsel willen blijven, maar niet willen worden geconfronteerd met premieschommelingen veroorzaakt door arbeidsongschiktheid van werknemers);
* ziekteverzuimverzekering (conventioneel en stop loss) van Interpolis;
* ziektekostenverzekering van CZ;
* ziekenfondsverzekering van CZ (kleine zelfstandigen moeten zich vanaf volgend jaar bij het ziekenfonds verzekeren);
* aanvullende ziektekosten- en ziekenfondsverzekeringen (onder meer tandarts- en klassdekkingen);
* arbopakket van Relan;
* verzuimbeheersspakket van Compaan (een reïntegratiebedrijf van CZ, Relan en uitzendorganisatie Adecco).
Assuron
Het initiatief van MKB Noord-Brabant – het enige van deze aard binnen MKB Nederland – is een gevolg van het feit dat Assuron, een onderlinge van branche-organisaties, zich behoudend opstelt. Assuron werd in 1997, ten tijde van de invoering van de Pemba (wet premiedifferentiatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen), vanuit MKB Nederland opgericht om de ondernemers een premiedempingsverzekering te bieden. Aangezien het er niet naar uit zag dat het bij een premiedempingsproduct zou blijven, werd vanuit de verzekeringsbranche geageerd tegen Assuron. Vooral door de standsorganisaties van wie de leden ook lid zijn van MKB Nederland. “Assuron voert echter uitsluitend een premiedempingsproduct en een verzuimverzekering”, zegt Sijmon Timmers, woordvoerder van Assuron en directeur van Relan Zekerheid.
Inmiddels nemen 43 branche-organisaties deel in Assuron (zie kader). Zij bieden hun leden de Assuron-producten aan. Het gaat hierbij om een potentieel van 45.000 werkgevers met 250.000 werknemers. Timmers: “Het premiedempingsproduct is gesloten door zo’n 8.000 werkgevers met circa 60.000 werknemers. Het ziekteverzuimproduct is gesloten door zo’n 1.500 werkgevers met circa 8.000 werknemers.”
Premiestabiel-pool
Begin vorig jaar staken De Amersfoortse, Delta Lloyd, Interpolis en Nationale-Nederlanden, de koppen bij elkaar in verband met een premiedempingsproduct. Om tegengas te geven aan Assuron werd de MKB-Premiestabiel Polis waarvan de kosten worden gepoold. Het betreft een mantelcontract met MKB Nederland, waarop ook het intermediair kan sluiten.
“Verzekeraars hebben destijds geaarzeld”, zegt Jacques van Ek, directievoorzitter van De Amersfoortse, of zij wel met een premiedempingsproduct moeten komen. Het product druist namelijk in tegen de bedoeling van de overheid om de WAO-premies te differentiëren. Het product werd ontwikkeld als reactie op de oprichting van Assuron. Inmiddels heeft De Amersfoortse zo’n 140 posten ingebracht. Zelf voeren we nu ook het product. De betreffende productie is groter.” Volgens Frank Romijn van De Amersfoortse gaat het “om ongeveer zevenduizend posten met een totale premie van ruim vijf miljoen gulden.
Nationale-Nederlanden, penvoerder voor de pool van MKB-Premiestabiel-polissen, zegt dat het totale premievolume in de pool ongeveer f 750.000 is. “Wij hebben zelf ongeveer drie keer zoveel gesloten, dus om en nabij de f 2,5 miljoen”, zegt NN-woordvoerder Han-Paul van Westing. …………………………………………….
Assuron-deelnemers
De volgende 43 branche-organisaties nemen deel in Assuron:
ADN (detailhandelaren), Anbos (schoonheidsinstituten), Anko (kappers), ASPB (schoorsteenvegers), AVVN (naaimachinehandelaren), Awog (glazenwassers), BKN (kringloopbedrijven), CB (belastingadviseurs), CBSN (schoenwinkeliers), Coop Sam (ambulante melkhandelaren), COV (vleesverwerkers), CVNW (wijnhandelaren), Dibevo (dierenhandelaren), DLR (lederhandelaren), Fitvak (fitness), Gebra (huishoudelijke artikelen en speelgoed), Mitex (mode), Nado (duikbedrijven), NBBU (uitzendorganisaties), NBPW (poeliers), NCBRM (rijwielhandelaren), NJU (juweliers), NPMB (muziekinstrumenten) NSO (tabakswaren), Nuvu (uitvaartverzorgers), NVAB (audiciëns), NVB (bioscopen), NVDO (videowinkels), NVF (filmverhuurders), NVGD (platenzaken), NVS (speelfilmproducenten), NVU (uitvaartverzorgers), OU Schoenambacht (schoenmakers), Ovin (vertaalburaus’s), SPT (tabakswaren), SVT (opleiding tabakshandel), Vakcentrum (levensmiddelenbdrijven), VBW (bloemisten), VE (edelmetaalindustrie), Vegros (groothandel goud en zilver), VGZ (goud- en zilversmeden), VLHT (tandtechnici), VOS (schoenwinkeliers). ……………………………………………………..1

Reageer op dit artikel