nieuws

Verbond in februari van start met Deltaplan Aanpak Fraude

Archief

Het Verbond van Verzekeraars start in februari met het aangekondigde Deltaplan Aanpak Fraude. De in oktober gepresenteerde uitkomsten van het onderzoek van CMC/T11 Company naar de omvang van verzekeringsfraude in ons land, zullen verder worden uitgediept naar de verschillende sectoren. Uiteindelijk doel is vergroting van de pakkans met een factor tien.

De onderzoeksresultaten liegen er niet om: in de particuliere markt komt de fraudeomvang in ons land uit op een totaalbedrag van _ 633 mln. In deze sector wordt 20% van de claims ten onrechte uitgekeerd. De geraamde fraudeomvang in de zakelijke markt komt uit op _ 305 mln. Hier wordt bijna 10% van de claims ten onrechte uitgekeerd.
Omdat het opsporingspercentage erg laag is, start het Verbond van Verzekeraars in februari met de uitvoering van een Deltaplan Aanpak Fraude. “We gaan preciezer kijken waar de fraude zit. Ook gaan we de aanpak van het probleem drastisch veranderen. Fraudebeheersing moet een nog hogere plaats op de directieagenda’s krijgen”, aldus Lex Westerman, adviseur Veiligheid en Criminaliteitsbeheersing van het Verbond. “De pakkans zal op termijn met een factor tien worden verhoogd. Tevens gaat het Verbond van Verzekeraars zijn leden afrekenen op frauderesultaten.”
Nuancering
Met name verzekerden met een motorrijtuigenverzekering maken het erg bont, volgens de onderzoekers. Zij zijn goed voor 65% van alle fraudes. Toch is er geen aanleiding om te veronderstellen dat fraude juist bij schadeherstelbedrijven buitenproportioneel zou zijn, zo nuanceert het Verbond berichtgeving in de landelijke media. Westerman: “Er is gekeken naar alle betrokken partijen, waaronder de consument als verzekeringnemer, de tussenpersonen en dienstverleners zoals experts en schadeherstelbedrijven. Er kunnen dus verschillende schakels frauderen.”
Schadeherstelketen Focwa heeft inmiddels toegezegd te zullen meewerken aan het Deltaplan.

Reageer op dit artikel