nieuws

Verbond: ‘Horeca moet veilig blijven’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars gaat met Koninklijk Horeca Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW om de tafel om te bezien hoe de normen voor brandveiligheid in de horeca gewaarborgd kunnen blijven, nu het ministerie van VROM heeft besloten de gebruiksvergunning voor veel gebouweigenaren af te schaffen.

Om de regeldruk te verminderen hoeven horecagelegenheden met ingang van 1 augustus volgend jaar geen brandvergunning meer aan te vragen, zo blijkt uit het nieuwe Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken van het ministerie van VROM.Eigenaren van gebouwen waar meer dan vijftig mensen kunnen verblijven, moeten straks alleen aan de gemeente melden dat zij een gebouw in gebruik nemen. De gemeente bepaalt vervolgens of er controle komt.
Het ministerie schat dat deze maatregel op den duur 80 tot 90% van de gebruiksvergunningen overbodig maakt, waardoor de betrokken ondernemers jaarlijks _ 7,6 mln aan leges uitsparen.
De ondernemersorganisaties zijn daarom enthousiast over de nieuwe maatregel, maar deskundigen bij de brandweer en de Brandwonden Stichting zijn sceptisch. Sinds de invoering van het verscherpte controle- en handhavingbeleid (na de cafébrand in Volendam), is het aantal branden met 20% en het aantal dodelijke slachtoffers met 21% gedaald. De schade bij branden daalde met 42%, aldus de Brandweerstatistiek van het CBS. Het is daarom schrijnend dat de overheid beleid dat aantoonbaar werkt, zomaar overboord zet, aldus de Brandwonden Stichting.
Overleg
Het Verbond van Verzekeraars vindt dat vermindering van de regeldruk niet ten koste mag gaan van de brandveiligheid en heeft aangedrongen op overleg met de betrokken ondernemersorganisaties. Er mag niet worden getornd aan de huidige minimumveiligheidsnormen en de handhaving hiervan, aldus het Verbond. Afschaffing van het gebruiksvergunningenbeleid kan volgens het Verbond ook tot gevolg hebben dat verzekeraars zich genoodzaakt zien zelf eerder en vaker inspecties uit te voeren.
aantal branden met 20% gedaald.

Reageer op dit artikel