nieuws

Verbond herziet cao-voorstellen

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft bij de tweede onderhandelingsronde voor een nieuwe cao in de branche haar eerder ingediende voorstellen herzien en nader uitgewerkt. Dit blijkt uit een circulaire die door de Unie aan haar leden is verstuurd.

Volgens de vakbond, die in eerste instantie geschrokken was van de cao-plannen van de werkgevers (zie AM, nr. 4), wordt nu in de discussie over arbeidsduur een “realistischer koers gevaren”.
Zo is het inruilen van de 13e maand voor individuele of groepsbeloning niet meer aan de orde. Daar waar eerder is voorgesteld om de standaard arbeidsduur voor de binnendienst terug te brengen naar 40 uur per week, wordt nu gekozen voor een gemiddelde werkweek van 38 uur. De jaarlijkse arbeidsduur wordt met anderhalve dag, oftewel twaalf uur, verlaagd door de buitengewoon verlofbepaling af te schaffen.
De Unie zegt met deze ruil te kunnen leven, mits er buitengewoon verlof blijft bestaan voor het overlijden van ouders. Daarnaast moet het vakbondsverlof en calamiteitenverlof apart geregeld worden.
Voor de buitendienst, die geen arbeidsduurverkorting kent, zou het vervallen van het buitengewoon verlofbepaling moeten worden gecompenseerd door het vakantiesaldo met anderhalve dag uit te breiden.

Reageer op dit artikel