nieuws

Verbond haakt aan bij Aegon met pleidooi bredere levensloop

Archief

Na Aegon heeft ook Verbondsvoorzitter Ludo Wijngaarden gepleit voor een verbreding van de mogelijkheden van de levensloopregeling. Kernpunt in zijn betoog is dat startende zelfstandigen gebruik moeten kunnen maken van hun levenslooptegoed.

Wijngaarden deed zijn oproep op het congres ‘Verzekerde vergrijzing’ dat vorige week werd gehouden door het Verbond van Verzekeraars en onderzoeksinstituut Netspar.
De enige manier om van de levensloopregeling een succes te maken, is de opnamemogelijkheden niet te beperken tot verlof alleen, vindt Wijngaarden. Zo zou de regeling ook aangewend moeten kunnen worden om een eigen bedrijf te beginnen. “Zo ondersteunt de regeling de arbeidsparticipatie over het hele arbeidzame leven.” Dat is in de huidige situatie nog niet het geval, omdat 63% van de deelnemers de regeling wil gebruiken voor vervroegde pensionering. “Terwijl het oorspronkelijk de bedoeling was om de mensen in het spitsuur van het leven even gas terug te kunnen laten nemen. Dit doet slechts 14% van de deelnemers.”
Wijngaarden denkt dat veel werknemers de noodzaak van de levensloopregeling niet inzien. “Levensloop wordt wel beschouwd als een financiële rugzak voor momenten dat het tegenzit in het leven, maar de mensen zelf hebben het idee dat alles nog goed geregeld is.” Bovendien hebben jonge mensen vaak niet genoeg geld om aan levensloopsparen te gaan doen.
Een mogelijke oplossing ziet de Verbondsvoorman ook in het standaard aanbieden van de regeling door de werkgever. “Daar blijken mensen gevoelig voor te zijn.
Inmiddels neemt 10% van de werknemers deel aan de levensloopregeling, zo heeft het Centrum voor Verzekeringsstatistiek becijferd. Een jaar geleden was dat nog 7%.

Reageer op dit artikel