nieuws

Verbond: geef vanaf 24 weken kinderdekking

Archief

Het Verbond van Verzkeraars heeft een advies opgesteld voor nieuwe en bestaande levensverzekeringen met een kinderdekking.

Het advies luidt: laat kinderen die vanaf 24 weken geboren worden onder de dekking vallen. “Deze 24-weken-grens sluit aan op de nieuwe Wet op de Lijkbezorging die onlangs is aangenomen en voldoet meer aan de verwachtingen van polishouders”, aldus het Verbond. Volgens cijfers van het CBS gaat het om ongeveer 1.200 kinderen per jaar.
Voor nieuwe verzekeringen zou de uitkering een redelijke tegemoetkoming moeten zijn in de kosten van de uitvaart. De gemiddelde kosten hiervan zijn ongeveer f 2.500 gulden. Voor bestaande polissen is geen advies gegeven over de hoogte van de uitkering. Wel adviseert het Verbond verzekeraars op redelijke en billijke wijze om te gaan met claims.
Het advies over de overlijdensdekking voor pasgeborenen is mede opgesteld naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer en opmerkingen van de Ombudsman Leven. De bal ging pas echt rollen na een uitzending van het Vara-programma Kassa.

Reageer op dit artikel