nieuws

Verbond gaat met onderzoek Consumentenbond aan de haal

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft in onverwachte hoek steun weten te vinden voor de strijd tegen de afbraak van de Wabb: bij de Consumentenbond. In een hernieuwd verzoek aan minister Zalm om van deregulering van de Wabb af te zien, maakt het Verbond handig gebruik van recente onderzoeksresultaten van de bond.

Deze resultaten tonen volgens het Verbond aan dat de consument een stuk minder mondig is dan in het algemeen wordt verondersteld. Mede omdat een moderne mondige consument ook zonder – een deel van – de huidige wetgeving zijn weg wel zal kunnen vinden in verzekeringsland, hebben de ministers Zalm en Wijers onder applaus van de Consumentenbond besloten tot deregulering van de Wabb. De artikelen 13, 15 en 16 worden in dat kader afgeschaft, om te beginnen met de laatste. Ondanks ‘kamerbrede’ kritiek op de deregulering (PvdA, CDA en VVD hebben grote bezwaren) wordt deze toch doorgezet. In een nota van 20 februari leggen ministers Zalm en Wijers de vele kritiekpunten naast zich neer.
Onlangs bleek uit onderzoek van de Consumentenbond (betaald door EZ) dat die ‘moderne en mondige’ consument juist zeer weinig afweet van financiële producten. Erger nog: hij doet ook nauwelijks enige moeite om zich meer in de producten te verdiepen. ‘Schokkend’, noemde de bond de geconstateerde passiviteit van de consumenten op dit vlak.
Onnozel
De onderzoeksresultaten van de Consumentenbond vroegen om opgepikt te worden door het Verbond. Een woordvoerder geeft toe: “We zouden wel erg onnozel zijn geweest als we hier niet op hadden ingespeeld”.
In een brief aan minister Zalm schrijft het Verbond: “De Consumentenbond heeft meermalen gesteld dat de consument anno 1998 mondig en alert genoeg is om bijvoorbeeld retourprovisie-acties op waarde in te schatten en adequaat in te spelen op het vervallen van beloningsregels uit de Wabb. U ondersteunt deze stelling van de bond. (…) Wij vinden dat het onderzoek van de Consumentenbond mede aanleiding moet zijn om het kabinetsstandpunt over de Wabb te heroverwegen. Dit standpunt is immers gebaseerd op een onjuiste perceptie van de mate van mondigheid van de consument”.
Het Verbond wrijft Zalm in met de eigen interpretatie van het onderzoek: “Uit het onderzoek blijkt dat een zeer groot aantal consumenten (wij begrijpen 82% voor verzekeringen) niet zo mondig en alert is als de Consumentenbond altijd heeft verondersteld. (…) Het Verbond van Verzekeraars vindt dat het onderzoek van de Consumentenbond mede aanleiding moet zijn om het kabinetsstandpunt over de Wabb te heroverwegen. Dit standpunt is immers gebaseerd op een onjuiste perceptie van de mate van mondigheid van de consument”.
Misbruikt
De Consumentenbond reageerde op de Verbondsbrief als door een wesp gestoken. De bond voelt zich misbruikt en het Verbond van Verzekeraars zou het onderzoek met opzet verkeerd geciteerd hebben. “Het is ons een raadsel op welke wijze het Verbond tot de conclusie komt dat 82% van de ondervraagden niet mondig zou zijn als het gaat om verzekeringen”, schrijft beleidsmedewerkster Sylvia Tuin in een inderhaast opgestelde reactie aan Financiën.
De passieve houding van de consument ten aanzien van financiële producten verklaart de Consumentenbond als volgt: “consumenten zien wel de noodzaak om zich met financiële zaken bezig te houden, maar men heeft er de tools niet voor. Kortom: men wil wel, maar men kan niet”. De volgens de bond benodigde tools zijn: kennis, informatie en vergelijkingsmaatstaven. Door afschaffing van de Wabb zou de consument meer middelen tot zijn beschikking krijgen om gefundeerder een keuze te maken. “De consument krijgt zo meer zicht op wat de tussenpersoon hem levert aan diensten en kan vervolgens kiezen waarvoor hij wil betalen: voor alle diensten of alleen voor een onderdeel. Bovendien worden tussenpersonen gestimuleerd om een betere prijs-kwaliteitverhouding te bieden door de verhoogde concurrentie”, aldus de Consumentenbond.
Zalm vindt EIM-rapport gekleurd
Het ‘Wabb-rapport’ van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) is volgens minister Zalm van Financiën niet objectief. Dit schrijft hij in antwoord op Kamervragen over de deregulering van de Wabb. Het EIM-rapport ‘(pro)Visie op de verzekeringsbranche’ concludeert volgens Zalm dat de Wabb-deregulering uitsluitend nadelen heeft. Volgens de minister komt dit onder meer door de keus voor gesprekken met vooral betrokken branche-organisaties. Het Nederlands Economisch Instituut (NEI), dat in opdracht van de Consumentenbond werkte en positiever over de deregulering oordeelde, streefde volgens Zalm meer naar objectiviteit.
René Vogels, auteur van het EIM-rapport, wijst de kritiek van Zalm van de hand. “Minister Zalm vindt het blijkbaar onprettig dat zijn besluitvorming inzake de Wabb door ons rapport is vertraagd. Vele Kamerleden hebben hem op basis van ons onderzoek aanvullende vragen gesteld. Daarom noemt hij het rapport nu plotseling niet objectief genoeg en pikt hij er onderdelen uit die hem slecht uitkomen”.

Reageer op dit artikel